Clicks435
vi.news

Nước rửa tay thay thế nước thánh

Bức ảnh về một chất khử trùng tay trong phông chữ Holy Water được chụp bởi StLouisCatholic.WordPress.com (ngày 25 tháng 2) trong một nhà nguyện ở Tổng Giáo phận Saint Louis, Hoa Kỳ.

Các tín hữu đã sử dụng nó mà không do dự. Không có nước thánh.

Thánh lễ sau đấy tràn ngập với sự báng bổ, trong số đó có chỉ thị cho phép ngồi trong Rước Lễ đã được mang tới hội chúng.

Tổng giáo phận được lãnh đạo bởi Tổng Giám mục Robert Carlson, 75 tuổi, người kế vị Tổng Giám mục Raymond Burke vào năm 2008.

#newsTljomoescm