O. dr hab. Benedykt Huculak, Czy Kościół jest podzielony? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.

25 stycznia 2022 ·

O. Benedykt Jacek Huculak, Czy Kościół jest jeden? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.
Autor jest doktorem habilitowanym teologii ze specjalnością w teologii dogmatycznej. W wykładzie konfrontuje katolicką wizję jedności Kościoła opartą na źródłach biblijnych, patrystycznych i magisterialnych z soborowymi (Vat. II) i posoborowymi pomysłami.
Tekst wykładu w formacie pdf, z możliwością wydruku – wyłącznie do prywatnego użytku:
O. B. Huculak, Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.pdf
Tekst udostępniony dzięki uprzejmości Autora.
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.
slawomira1812 shares this
2