02:57
johnfrax
372
Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie. , Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?More
Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie.

,

Medžugorie a Cirkev

Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?