Clicks1.2K
Stano Kobella
1

Proroctvo: Záverečný súboj sa začína, Eliáš a dvaja svedkovia

25. novembra 2021 - prijaté od Pána sestrou Barborou

Písmo: Zjavenie 11:3: "A dám moc Mojim dvom svedkom, a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach. 4 Oni sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. 5 A keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť takto zabitý. 6 Títo majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď v dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli. 7 A keď dokonajú svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať proti nim a zvíťazí nad nimi a zabije ich."

Slová Božie: "Poslal som mojich poslov predo mnou. Pripravovali cestu pre môj návrat. Moji anjeli stoja v pohotovosti, očakávajú moje príkazy. Človeku je určené, že raz zomrie. Eliáš znovu prichádza, aby obnovil všetky veci. Keď súdy dopadajú na nekajúcnu zem, deň Pánov sa približuje a je u vašich dvier. Násilie, vražda, porušenie a hriech vyčíňajú vo všetkých národoch. Mor a otrava neobrátili srdcia ľudí k Otcovi. Dal som človeku slobodnú vôľu a každú príležitosť kajať sa a odvrátiť sa od hriechu a prísť ku Mne. Predsa však zostáva vo tme. Moji dvaja svedkovia budú stáť na ulici a prorokovať tisíc dvesto a šesťdesiat dní vo vrecovine. Modlite sa za múdrosť. Zakrátko sa začne záverečný súboj."


youtube.com/watch?v=SvODEtCkI50
Public domain