Clicks1.8K
Msza Święta odprawiana w sposób prawidłowy. Celem liturgii jest przede wszystkim oddawanie czci Bożemu Majestatowi, dlatego Benedykt XVI rozpoczął „reformę reformy” posoborowej liturgii, która …More
Msza Święta odprawiana w sposób prawidłowy.

Celem liturgii jest przede wszystkim oddawanie czci Bożemu Majestatowi, dlatego Benedykt XVI rozpoczął „reformę reformy” posoborowej liturgii, która została zreformowana niezgodnie z ciągłością tradycji liturgicznej, a nawet niezgodnie z nauczaniem ostatniego soboru. Niestety został w sposób karygodny zlekceważony przez biskupów i kapłanów w całym Kościele. Jeszcze bardziej zignorowano obecnego prefekta Kongregacji Kultu i Dyscypliny Sakramentów, który usiłował kontynuować „reformę reformy” Benedykta XVI.

Kard Sarah wezwał wszystkich biskupów i kapłanów całego Kościoła do sprawowania liturgii ad orientem oraz w postawie czci i świętej bojaźni, a także udzielania wiernym Komunii do ust i na klęcząco. Prosił również o zachowanie chwil ciszy i przywrócenie chorału gregoriańskiego, a także języka łacińskiego. Zwracał też uwagę na konieczność łączenia palców po konsekracji (www.gosc.pl/doc/3277220.Kard-Sa…www.archivioradiovaticana.va/…/pl-1232913www.archivioradiovaticana.va/…/pl-1148648www.archivioradiovaticana.va/…/pl-1204739www.archivioradiovaticana.va/…/pl-1221152www.pch24.pl/zwrocmy-sie-ku-… ).

Wszystkie te zalecenia zostały odrzucone niemal przez wszystkich biskupów i kapłanów w całym Kościele (sytuacja bez precedensu w historii Kościoła), a ogromna większość świeckich katolików zdaje się tym nie przejmować. Jedynie bardzo nieliczni biskupi i kapłani posłuchali wskazań kard. Saraha. Jak lekceważono przykład Benedykta XVI w całym Kościele, tak jeszcze bardziej lekceważy się zalecenia obecnego Prefekta Kongregacji Kultu i Dyscypliny Sakramentów.

Ks. Miquel Rodriguez właściwie odczytał nauczanie ostatniego soboru, dlatego odprawiał nową Mszę ad orientem i po łacinie (jedynie liturgiczne czytania tekstów biblijnych mogą być w językach narodowych). Niestety biskup Mark J. Seitz w 2014 roku nakazał (bezprawnie, gdyż nie ma takiego nakazu w Kościele) ks. Miquelowi odprawianie liturgii przodem w stronę wiernych i w języku narodowym. Ks. Rodriges nie zgodził się na to i postanowił odprawiać wyłącznie Mszę trydencką. Taka sytuacja ma miejsce niemal w całym Kościele, a kard. Sarah jest bezsilny, dlatego należy przywracać w parafiach liturgię trydencką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ("Summorum Pontificum" oraz Instrukcja "Universae Ecclesiae" 6).

Warto przeczytać: Czy Pan Bóg dopuści zniszczenie swoich domów na ziemi?; oraz: Benedykt XVI: Rozkazujemy by obowiązywało... wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom

Film skopiowany ze strony: www.youtube.com/watch