Clicks1.6K
Radek33
2

Maria Simma:"Dusze Czyśćcowe są przerażone wystrojem dzisiejszego nowoczesnego kościoła"

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.

Czy dusze czyśćcowe kierowały do pani jakieś ostrzeżenia dotyczące obecnego stanu Kościoła,to odnosiły się również do samych budowli kościelnych?
Maria Simma:Tak.Wiele aspektów kojarzonych z nowoczesnymi kościołami bardzo duszom przeszkadza.Kościół służy WYŁĄCZNIE modlitwie i spotkaniu z Panem Jezusem i Maryją.Wg dusz czyśćcowych nie potrzeba tam sprzętu,wyposażenia z górnej półki,pluszowych chodników,ani w ogóle niczego ,co upodobniłoby kościół do salonu zamożnej rodziny.Dekoracje rozpraszają uwagę.Dusze mówiły,że wiele elementów nowoczesnej sztuki je przeraża.Niektóre dzieła rażą mrokiem i brzydotą do tego są niezgodne z prawdą historyczną.Poza tym Matka Boża powinna zająć w kościele znów szczególne miejsce.
Tak czy owak najważniejsze jest jedno:Każde Tabernakulum MUSI,STANOWCZO MUSI znajdować się w samym CENTRUM!W CENTRUM kościoła ,a nie z boku lub innym pomieszczeniu!Jeśli tak nie jest,to z kościoła robi się drugi ratusz.Proszę mi uwierzyć,że za każdym razem,gdy ktoś spogląda w stronę Tabernakulum z miłością,Pan Jezus wywyższy jego miejsce w Niebie.
Nie powinno się rozdzielać żadnych społecznych funkcji w kościele tylko skupić się na funkcjach związanych z sacrum.Trzeba wrócić do świętych;św.Józefa,św.Michała Archanioła czy patrona parafii.Ponadto konieczne są balaski do przyjmowania Komunii św.Wspomnianych rzeczy brakuje a pojawiają się te co oddzielają nas od Pana Jezusa a cieszą szatana.Słyszałam o kościołach,w których serwuje się kawę,trzyma się zwierzęta na kolanach i ustawia telebimy.Widziałam kościoły bez wody święconej oraz bez klęczników.Są nowoczesne kościoły ,które sprzyjają modlitwie i są dobrze wyposażone,ale w większości przypadków tak nie jest.
Następna kwestia:Księża powinni wrócić do używania ambony.Sprowadzenie kapłana do poziomu parafian,to jeszcze jeden z trików szatana!Przemawiając z ambony kapłan cieszyłby się o wiele większym szacunkiem.


O jakich funkcjach zapomniały nowoczesne kościoły?
-Duszom czyśćcowym brakuje procesji,które są niczym krótkie pielgrzymki.Procesje dla Matki Bożej i ku czci świętych.W wielu rejonach świata kapłani już nie chodzą do domów z błogosławieństwem.Przez zaniechanie tych wizyt szatan i jego demony mają o wiele większy dostęp do nas i naszych domów.Zapomniano też o pierwszych sobotach miesiąca,do tego należy powrócić!


Ilu księży wierzy w pani świadectwo?
Maria Simma:Wątpię,czy będzie to więcej niż jedna czwarta wszystkich księży.Ta 1\4 tradycyjna mocno wierzy,a rzecz jasna ci nowoczesni nie wierzą ani nawet jednemu słowu.

Dlaczego myśli pani ,że ten procent jest tak niewielki?
-Dusze czyśćcowe mówiły, że nigdy przedtem w historii Kościół nie był w tak złym stanie jak teraz.Grzech apostazji panoszy się wszędzie i to kapłani będą pociągnięci do największej odpowiedzialności za ten stan rzeczy.Zamiast modlić się i głosić Ewangelię,wydają się gonić tu i tam,by dokształcać się z psychologii,oratorstwa,księgowości itd,uczą się jak dotrzeć do słuchaczy.To ONI powinni pokazać słuchaczom,jak dotrzeć do Pana Jezusa i Maryi przez modlitwę,zamiast przystosowywać się i doganiać to jakże zsekularyzowane społeczeństwo.Z pewnością zapomnieli,że jeśli będą się modlić ze swoim ludem,Pan Jezus zadba o to,by wszystkie inne sprawy były na swoim miejscu.Proszę mi pokazać prawdziwe rozmodloną parafię,w której sprawy nie potoczą się najlepszym możliwym torem.Nie da się.

Czy dusze czyśćcowe wypowiadały się na temat nowoczesnych księży?
-Tak.To co się im najbardziej nie podoba,to zrzucanie przez nich sutanny w celu wymieszania się z innymi ludźmi.To samo zostało powiedziane na temat sióstr zakonnych.Taka praktyka osłabia należny ich stanowi szacunek,który ludzie powinni im okazywać.Ślubowali,że będą służyli Panu Jezusowi,a nie że będą żyli jak wszyscy inni.

Czy są kapłani w czyśćcu i jaki jest najczęstszy tego powód?
-Tak,przebywa tam bardzo wielu kapłanów.Najczęstsze powody to brak posłuszeństwa Ojcu świętemu,brak miłości do Mszy świętej,brak umiłowania modlitwy i postu,nieczytanie brewiarza i rozdawanie Komunii na rękę.

Czy ukazali sie pani jacyś biskupi?
Maria Simma:"Tak,kilku.Pokazał mi sie jeden włoski i jeden amerykański.których tożsamości nie zidentyfikowałam.Potem pewna dusza poinformowała mnie o pewnym niemieckim biskupie,który sprawował urząd stosunkowo niedaleko od naszej okolicy.Ten niemiecki i włoski biskup muszą pozostać w czyśćcu do dnia,gdy zwyczaj przyjmowania Komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecezjach,natomiast ten amerykański musi tam pozostać,dopóki taka forma przyjmowania Komunii nie zostanie zniesiona w całym USA i dopóki nie powróci się zwyczaju do przyjmowania Komunii św na język.
Odnośnie do niemieckiego biskupa ,dowiedziałam się,że na łożu śmierci przyznał sie do popełnienia wielkiego błędu,polegającego na poparciu Komunii na rękę.Jak często się zdarza,tego rodzaju fakty nie są nigdy nagłasniane i w ten sposób szkoda już została wyrządzona.
W przypadku ich wszystkich jesteśmy w stanie ulżyć im w czasie pobytu w czyśćcu,ale nie możemy ich stamtąd uwolnić.


Czy dusze czyśćcowe mówiły coś jeszcze na temat biskupów?
-Szczególnie w tych czasach,gdy tak wielu z nich stało sie tak nowoczesnymi,że tak to określę,muszę ich przestrzec,aby zmienili swoje zachowanie;w przeciwnym razie wg dusz czyśćcowych,ich pobyt w czyśćcu będzie wyjątkowo bolesny,głęboki i długotrwały.Ruch dopuszczający kapłaństwo kobiet,który się wśród nich wykształcił -co ujawniło sie poprzez wprowadzone ostatnio zmiany,np w kościele anglikańskim- jest jedną z najbardziej niepokojących obecnie spraw,podobnie jak ruch dążący do neutralizacji języka liturgicznego ,aby usatysfakcjonować kościelne feministki.Czuję się w obowiązku błagać ich,aby powstrzymali się od tych zmian i słuchali Ojca Świętego;w przeciwnym wypadku będą tego bardzo gorzko żałowali.Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego samego rodzaju,na przykład twierdzenie niektórych kapłanów ,że też powinni mieć prawo do ożenku,jest dla mnie dowodem na to,iż spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boga.

Na podstawie książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"

(Autor książki chcąc szczególnie zadbać ,by wszystko w książce odpowiadało prawdzie ,zrobił trzy rzeczy:Najpierw poprosił teologów aby ją przeczytali tak krytycznie jak tylko możliwe.Żaden z nich nie zgłosił żadnej obiekcji.Następnie wziął książkę do egzorcysty słyszącym głosy i czującego fizycznie ,czy w ksiązce nic nie jest oszustwem,egzorcysta po modlitwie stwierdził że w książce nie ma nic złego.W końcu aby mieć absolutną pewnośc ,Maria Simma dostała pozwolenie aby zapytać się dusz w czyśccu ,czy zgadzają się z całą treścią ksiązki.Odpowiedź dusz brzmiała:"Nie mamy żadnych zastrzeżeń.")
Anieobecny
Ile lat temu ona to pisała...?
Wiele się zmieniło...
Na gorsze...
Radek33
"Matka Boża powinna zająć w kościele znów szczególne miejsce.
Najważniejsze jest jedno:Każde Tabernakulum MUSI,STANOWCZO MUSI znajdować się w samym CENTRUM!W CENTRUM kościoła ,a nie z boku lub innym pomieszczeniu!Jeśli tak nie jest,to z kościoła robi się drugi ratusz.Proszę mi uwierzyć,że za każdym razem,gdy ktoś spogląda w stronę Tabernakulum z miłością,Pan Jezus wywyższy jego miejsce w Niebie."…
More
"Matka Boża powinna zająć w kościele znów szczególne miejsce.
Najważniejsze jest jedno:Każde Tabernakulum MUSI,STANOWCZO MUSI znajdować się w samym CENTRUM!W CENTRUM kościoła ,a nie z boku lub innym pomieszczeniu!Jeśli tak nie jest,to z kościoła robi się drugi ratusz.Proszę mi uwierzyć,że za każdym razem,gdy ktoś spogląda w stronę Tabernakulum z miłością,Pan Jezus wywyższy jego miejsce w Niebie."