Metod
Táto vakcinačná návšteva kardinála v bielom na Slovensku len vyprofiluje pokrytcov a farizejov všetkých profesií....
dyk
Návšteva Pápeža Františka nás má pripraviť na teror, ktorý teraz nastane a Slovenský národ má trpieť zo všetkých okolitých národov najviac a Boh nás chce na to pripraviť. Už Pápež Ján Pavol II povedal o Slovensku a jeho úlohe.
Uveďme.
Peter(skala)
uvidíme :)