Clicks295
hr.news

Biskup Schneider potvrđuje zabranu iz Vatikana

Izvješća na društvenim mrežama tvrde da je kazahstanskom biskupu Athanasiusu Schneideru zabranjeno putovati.

Rorate-Caeli.blogspot.com (Twitter, 4. studenog) djelomično je to potvrdio na Twitteru (4. studenog): "Zamoljen je smanjiti učestalost putovanja van svoje biskupije, no nisu mu zabranjena sva putovanja".

Schneider je premješten kao pomoćni biskup iz Karagande u Astan u Kazahstanu 2011. godine, iako je njegov novi biskup javno rekao da nema potrebu za pomoćnim biskupom.

Slika: Athanasius Schneider, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsBofjtatvsg