Clicks2.7K
Libor Halik
112

Budoucí papež dle proroctví blah. Markiewicza z r.1863 bude svatým Polákem a má 2 jména

Svatý život, polská národnost, 2 jména (Jan i Pavel), sedí na Jana Pavla Lengu. V proroctví je, že papežem se stane dotyčný po strašné 3. světové válce, ve které 1 národ na jihu Polska lehne popelem (nejspíš slezský, usilující o oddělenost od polského).
Upřesňuji, že ty 2 jména jsou v proroctví arcibiskupa Jana Cieplaka z r.1888, jak ho představil Wincenty Łaszewski: Lecz się odmieni Los Twojego Narodu - gdy dacie Światu z królewskiego grodu dwóch imion wielkiego Papieża.“ Tedy nikoliv v proroctví blah. Markiewicza.
Polský předčasně emeritní arcibiskup Jan Pavel Lenga když slouží mši sv., tak prosí o jednotu s papežem, ale neříká ŽÁDNÉ jméno papeže. Tím řeší problém současného dvojpapežství, co je platné a co je neplatné i problém protikatolické Pachamamské modloslužby Bergoglia (Františka). Je mu za to vyhrožováno, že ho potrestají, ale už je potrestán dost tím, že je předčasně emeritní. Emeritem se stal za aktivního papežování Benedikta XVI., když v Římě na synodu požadoval, aby se nedávalo sv. přijímání nekněžím na ruku. Byl tehdy arcibiskupem Karagandy v Kazachstánu.
Foto:

Lenga je a vždy byl polské národnosti, sám o tom vyprávěl. Nemá perfektní polskou výslovnost, ale má přízvuk ruský - vždyť žil od malička v ruskojazyčné oblasti Sovětského svazu.
Myslím si, že na arcibiskupa J. P. Lengu se vztahuje ještě jedno polské proroctví. Já mu rozumím tak, že s otcem arcibiskupem Lengou se vrátila Matka Boží do polského státu. Z ks. Abp. Lengą wrócila Matka Boska do Polsky. V Polsku existuje tzv. Malá Fatima, kde se r.1949 zjevila Bohorodička u Mazurských jezer v místě Rzeszów jisté učitelce ale i dalším lidem. Proroctví zněla: "Církev v Polsku nezanikne. Víra bude ještě silnější. V kostele ale dojde k velkým změnám - lidé budou masivně přicházet k sv. přijímání, ale budou desetkrát horší než nyní. Bohoslužba nebude latinsky, ale polsky." Skrze obraz a nápis na obloze 8.9.1949 bylo zřetelné, že Neposkvrněná Panna Maria odešla tehdy z Polska pryč na východ do Ruska, aby v Rusku obracela lidi na viru. Později se sem do Polska má vrátit, až se vykácí tento les a druhý vyroste. Do Polska se vrátí zpět v době, kdy bude Polsko potřebné k záchraně světa.
Je logické, že bude-li papežem po 3. světové válce a po 3 dnech temnoty J. P. Lenga, který žil v Rusku (Sovětském svazu tehdy) od dětství, tak on bude nejlépe usilovat o fatimsky PLATNÉ A ÚPLNÉ zasvěcení Ruska Neposkvrněné Panně Marii, aby se Rusko totálně a úplně obrátilo k Pánu Ježíši Kristu a k ní.
Kázání otce arcibiskupa (měl jich od času, kdy žije v Polsku velmi málo, neboť je defakto vězněm v klášteře Marianów v Lichni) Ks. Abp. J. P. Lenga mówi o diabłe, jak jest w rzeczywistości dzisiaj
Pokud je pravdou, že nápis (a pokud je správně jeho přepočet na náš letopočet po Kristu - ze starého na Rusi používanějšího letopočtu po stvoření světa, Adama a Evy) na jisté ruské ikoně je od proroka Ábela, tak poslední a svatý ruský car má začít v Rusku panovat od r.2024. Čili do té doby by měla proběhnout 3. světová válka a občanské války. Dle katolického fatimského proroctví se Rusko obrátí až ho zasvětí nakonec pozdě (čili po válce) ale PLATNĚ katolický papež. Už v r.1929 měl Rusko zasvěcovat katolický papež se všemi katolickými biskupy, což se však dodnes nestalo. Nakonec ho zasvětí papež - u slova nakonec nejsou zmíněni katoličtí biskupové - možná proto, že ani jeden z nich nepřežije 3. světovou válku s občanskými válkami, ani 3 dny temnoty (ty 3 smrtonosné dny budou i ve státech čerstvě zasvěcených Neposkvrněné Panně Marii a Kristu králi, které se vyhnou světové i občanské válce) ve kterých budou katoličtí biskupové (málo katoličtí až nevěřící či modloslužební biskupové) potrestáni smrtí.
Obrácení Ruska a kající pláč všeho ruského obyvatelstva přeživšího tehdy v něm, má dle proroctví nejznámějšího ruského světce sv. Serafíma Sarovského proběhnout tehdy až nezetlelé a ukyté tělo tohoto světce ožije. Tak jako v historii křesťanského Řecka fyzicky ožila těla několika sv. efezským mládenců. Sv. Serafím přinese carovi a ruskému národu poselství - návod od Boha a pak znovu ulehne. Pak se Rusko obrátí a církev v Rusku bude věřit tak jako se věřilo v prvním tisíciletí křesťanství - před rozkolem na křesťanský východ a západ. Čili časté pravoslavné rozvody a nové sňatky s novou milenkou, milencem po rozvodech v Rusku už nebudou. Tento hřích zavedli byzantští císaři a přestane být legálním v ruské církvi i státě.
Také umělé potraty, tak typické pro Rusko už legální nebudou. Největší stát světa Rusko se dle proroctví arcibiskupa Jana Cieplaka z r.1888 zalkne vlastní krví - díky umělým potratům nedostatkem vojáků k obraně před Čínou. Dle proroctví pravoslavného sv. Aristoklije Athoského třetí světová válka skončí až komunistický spojenec Ruska (spojenec k totálnímu spálení USA dle Dumitru Dudumana a D. Wilkersona aj. proroků), Čína zrádně obsadí celou asijskou část Ruska až tam po Ural, kde byl v červenci 1918 umučen vykrvácením car s rodinou skrze židovské bolševiky.
Čili dle proroctví blah. Markiewicze hned po 3. světové válce má vzniknout s pomocí Polska Rakouská federace několika národů - duchovní dědictví blahoslaveného Karla Habsburského, tak jak si to tento sv. císař přál, ale byl tehdy svržen a okraden zednáři s jejich služebníkem Masarykem a spol. Po pozdvižení Rakouska budou dle tohoto vzoru sestaveny další státy světa.
Až po obrácení Ruska nastane úplný mír dle Fatimy. Těsně před tímto koncem budou ještě občanské války nekřesťanů proti křesťanům, které skončí na naprosté vyčerpání a nedostatek prostředků k pokračování (dle proroctví anděla strážce Polska, z r.1863, zapsaného blah. Markiewiczem). V Evropě krvavé zejména ve Francii a ještě více v Británii dle proroctví P. Nectou z konce 18.stol.
Dle ruských proroctví až po úplném obrácení Ruska se všechny slovanské národy, ale i slovanská území spojí s Ruskem a uznají cara svatého života za jednotící prvek svých národních států. To bude výhodné pro dobu, kdy Antikrist oklame jiné části světa, nikoliv však ruského cara, kterého se bude bát. Dokud bude poslední ruský car žít, Antikrist nebude světovládcem. Pak bude, ale dle Bible jen 3 a půl roku, než Antikrista zabije Kristus.
Anton Čulen
Ladislav Bajza
Rusko vtiahnuté do antikristovského systému: www.youtube.com/watch
apredsasatoci
Theodorá-Máriá Tvoj miláčik Putin a jeho "pronarodna" politika.
Libor Halik
Blah. Taigi: Po třech dnech temna sestoupí z nebe svatý Petr a svatý Pavel, budou kázat na celém světě a určí nového papeže.
Z jejich těl bude vyzařovat velký jas a oni vyberou kardinála, který se stane papežem, a křesťanství se bude šířit po celém světě. Bude to svatý papež, kterého si vybral Bůh, aby kladl odpor bouři. Bude mít dar zázraků a jeho jméno bude chváleno po celé zemi. Zdroj: …More
Blah. Taigi: Po třech dnech temna sestoupí z nebe svatý Petr a svatý Pavel, budou kázat na celém světě a určí nového papeže.
Z jejich těl bude vyzařovat velký jas a oni vyberou kardinála, který se stane papežem, a křesťanství se bude šířit po celém světě. Bude to svatý papež, kterého si vybral Bůh, aby kladl odpor bouři. Bude mít dar zázraků a jeho jméno bude chváleno po celé zemi. Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012 www.maticecm.cz/index.php
Bl. Taigi (zemřela r.1837) : V současnosti JP Lenga není kardinálem. Po trzech dniach ciemności święci Piotr i Paweł zstąpią z Niebios, będą nauczać cały świat i wskażą (ukáží na) nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciał i spocznie na kardynale, który ma zostać nowym papieżem. Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. On będzie Świętym Pasterzem, wybranym przez Boga, by stawić czoła burzom. Na koniec otrzyma dar czynienia cudów, a jego imię będzie wielbione na całym świecie. Rosja, Anglia i Chiny powrócą do Kościoła. www.fronda.pl/…/trzy-dni-ciemno… Fragment książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010.
Mates5485 likes this.
Libor Halik
Dnes mi není úplně jasné, kdo je 8. král ze Zjevení (Apokalypsy). Vím však, že Bergoglio je veřejně nekající modloslužebník na rozdíl od kajícího velekněze Árona. Tím sám sebe vyloučil z Těla Kristova. Od veřejné nekajícnosti 27.10.2019 je nemožné, aby Bergoglio (František) byl katolickým papežem. Na 100 % jím není. Pro @Rapture
Mates5485 likes this.
Ladislav Bajza
Rapture - kráľov nesmieme zamieňať s pápežmi. To robí úmyselne sluha synagogy satanovej adventista walter Veith ,aby to kresťanom zamotal a nespoznali antikrista.
Mates5485 likes this.
Pravda bude skryta
@Ladislav Bajza a čo toto? Proroctvá o posledných pápežoch. i podľa Malachiáša už nebude ďalší pápež ,ale FINISH.
Už bude všetko len v rukách sv.Petra v obnovenom raji.
Pravda bude skryta
Tí králi presne a zaujímavo pasujú s Bibliou. Antikrist bude tá druhá šelma,preto nie je medzi 8 králmi.
One more comment from Pravda bude skryta
Pravda bude skryta
@Rapture áno toto som chcel ukázať príspevkom,že mnoho zdrojov uvádza,že už na tejto Zemi nebude iného pápeža a až na obnovenej Zemi, primát je určený pre sv.Petra.
Aké bude ovocie,taký bude ôsmy král.
Libor Halik
Taigi, blahoslavená: Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během hrozné temnoty 3 dnů (Sk2,20: Slunce se obrátí v temnotu)
„Bůh bude trestat svět dvojím způsobem.
Na zemi to budou války a revoluce.
Druhý trest přijde z nebe.
Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této …More
Taigi, blahoslavená: Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během hrozné temnoty 3 dnů (Sk2,20: Slunce se obrátí v temnotu)
„Bůh bude trestat svět dvojím způsobem.
Na zemi to budou války a revoluce.
Druhý trest přijde z nebe.
Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této hrozné chvíli ohromný počet zlých lidí a nepřátel církve a Boha bude usmrcen Božím dechem a jejich mrtvoly kolem Říma budou tak četné, jako když zaplavila město voda z Tibery. Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Vzduch bude přeplněn démony, kteří se budou zjevovat ve všech možných formách. Jediné světlo v temnotě poskytnou posvěcené svíce. Kdo se ze zvědavosti podívá z okna, nebo opustí dům, na místě zemře. Lidé mají v tu dobu zůstat doma, modlit se před křížem růženec a prosit Boha o smilování. Když uslyšíte hrozný hluk, zavřete okna a dveře, aby nemohlo zvenku přijít žádné světlo, nebuďte zvědaví, jinak budete potrestáni. Uslyšíte hlasy známých a drahých, ale neotevírejte, to nejsou oni, ale démoni, kteří by chtěli vstoupit do vašeho domu. Shromážděte se v modlitbě před křížem a odevzdejte se s důvěrou Bohu, a všechna soužení té strašné noci pominou. Opět zasvítí slunce a vrátí se Boží království na zemi. Bděte a modlete se, očekávejte s důvěrou chvíli milosti. Blahoslavení, kteří uvěří Božímu slovu a budou trpět pro jeho jméno!“ Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik
Je logické, že bude-li papežem po 3. světové válce a po 3 dnech temnoty J. P. Lenga, který žil v Rusku (Sovětském svazu tehdy) od dětství, tak on bude nejlépe usilovat o PLATNÉ A ÚPLNÉ zasvěcení Ruska Neposkvrněné Panně Marii, aby se Rusko totálně a úplně obrátilo k Pánu Ježíši Kristu a k ní.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
pehol likes this.
pehol likes this.