PiotrM
4247
16:21
O ryzyku posłuszeństwa duchowi Antychrysta! youtube.com/watch?v=DVyTIDeWeZwMore
O ryzyku posłuszeństwa duchowi Antychrysta!
youtube.com/watch?v=DVyTIDeWeZw
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię
Moje Boskie Moce są dawane wszystkim z Moich dzieci, które zwracają się do Mnie, prosząc Mnie – za przyczyną Mojego Syna – abym podtrzymał je na duchu w tych czasach wielkich prób, mających miejsce na ziemi.
Grzech panoszy się tak, że Mój Syn przeżywa teraz taką samą Udrękę, jaką zniósł za każdego z was na Krzyżu. Grzech jest tak …More
Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię
Moje Boskie Moce są dawane wszystkim z Moich dzieci, które zwracają się do Mnie, prosząc Mnie – za przyczyną Mojego Syna – abym podtrzymał je na duchu w tych czasach wielkich prób, mających miejsce na ziemi.

Grzech panoszy się tak, że Mój Syn przeżywa teraz taką samą Udrękę, jaką zniósł za każdego z was na Krzyżu. Grzech jest tak rozpowszechniony, że wy wszyscy staliście się na niego niewrażliwi, jak i na zło, które nim oddycha. Moje dzieci, musicie do Mnie przyjść i nigdy nie wolno wam rezygnować z dążenia do pokoju i miłości. Nigdy nie myślcie, że nie usłyszę waszych głosów, gdy one Mnie wzywają, bez względu na to, jak mali jesteście.

Drugie Przyjście Mojego Syna spowoduje wielkie spustoszenie, podział, nieufność, nienawiść i smutek, gdyż Prawda Mojego Świętego Słowa zostanie odrzucona na margines. Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię, armię tak wielką i potężną, że to, jak ona została uformowana, byłoby dla was nie do pojęcia, gdybyście potrafili to zobaczyć. Armia ta kontroluje, Moje dzieci, co wam się publicznie przekazuje. Od teraz już bardzo rzadko będzie wam mówiona Prawda. A przez to rozumiem Prawdę, odpowiadającą zawartości Mojego Najświętszego Przymierza.

Wszystkie sprawy, dotyczące świata, w którym żyjecie, nie będą przed wami ujawniane zgodnie z prawdą, gdy dojdzie do wojen, wywołanych celowo, aby zniszczyć Mój lud. Żadna z tych wojen nie będzie dla dobra człowieka ani też nie będzie sprawiedliwa. Moje Słowo, przekazywane światu od czasu, kiedy pierwszy prorok ujawnił Moje Życzenia, już dłużej nie będzie brane na poważnie. Słowo Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie bezprawnie wykorzystane i sprofanowane, aby usprawiedliwić kłamstwa.

Jest to czas, kiedy wszyscy, którzy są powołani do służby dla Mojego Syna, muszą pozostawać czujni.
Nie możecie ignorować tego Mojego Wołania do ludzkości. Proszę was, ze względu na Mojego Syna, abyście pozostawali razem, cały czas będąc z Nim w jedności. Wy, Moje dzieci, jesteście pierwszym celem szatana, on bowiem nie spocznie, zanim najpierw nie zawładnie Kościołem Mojego Syna na Ziemi. Gdyby nie zawładnął Kościołem Mojego Syna, nie przyciągnąłby do siebie dusz, na których najbardziej mu zależy. Wy, Moje dzieci, będziecie ranione i dręczone przez bestię – antychrysta – jeżeli ulegniecie wywieranemu na was naciskowi, abyście przyjęli nową, fałszywą doktrynę, która jest teraz pieczołowicie i z zimną krwią preparowana.

Ja, Ojciec was wszystkich, Bóg Najwyższy, pragnę, aby było wam wiadome, że antychryst już wkrótce zostanie przyjęty w tajemnych rytuałach przez Moich wrogów, za ukrytymi murami, gdzie zostaje zaprzysiężony – w miejscach, które są przeznaczone do Adoracji Mojego Syna. Masoneria Kościelna, która teraz się unaoczni, odgrywa w tej obrzydliwości ważną rolę. Niestety, wszystko to musi się wydarzyć, zanim nie zostanie sfinalizowane Moje Przymierze, aby zgromadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem w Raju, który Ja w pierwszej kolejności dla nich stworzyłem.

To będzie zależeć od tych z was, którzy są Moimi wybranymi – aby Prawda zawsze była potwierdzana, tak abyście mogli pomóc Mojemu Synowi ocalić inne dusze, które złożą przysięgę, że będą naśladować bestię.

Wizerunek Mojego Syna, tak powszechny na całym świecie, zostanie wkrótce zastąpiony wizerunkiem fałszywego proroka.
Jego podobizna będzie adorowana w pierwszym rzędzie, a nie ta Mojego Syna. Potem z kolei pojawią się wielkie wizerunki bestii – dostępne w każdym formacie – której symbol 666 zostanie osadzony w każdym jednym znaku, jakim ona oznakuje niczego niespodziewający się świat. Zobaczycie ten symbol ukryty w całkowicie bezbożnych przedmiotach, które będą tak obnoszone, jak gdyby były one czymś świętym. Wykonany zostanie rodzaj różańca, aby uczcić nową unię kościołów świata, która niebawem zostanie ogłoszona. Tę Nową Światową Religię będzie się celebrować w taki sposób, że dokonane zostanie zbezczeszczenie świętych ksiąg modlitewnych, medalików, szkaplerzy, różańców, Krzyży i ich zredukowanie do przynoszących szczęście amuletów.

Każdy będzie kochał antychrysta – ponieważ z jednej strony będzie on reprezentował świat w sprawach pozareligijnych, z drugiej zaś będzie on brany w ramiona przez fałszywego oszusta w Kościele Mojego Syna na Ziemi, przez co będzie on postrzegany jako przedstawiciel tego wszystkiego, co jest na świecie święte.

Moje dzieci, nie dopuśćcie, aby informacje na temat tych wydarzeń rozdarły wasze serca, bo jeżeli jesteście Mi posłuszni i podążacie ścieżką Mojego Syna, Ja zaoszczędzę wam wiele z tych duchowych prześladowań, które nadejdą. Wasze przywiązanie do tych orędzi będzie, z powodu ataków zasiewanych przez szatana, od czasu do czasu słabnąć. Niektórzy z was odejdą. Niektórzy będą wątpić. Zdecydowana większość pozostanie Mi jednak wierna, a Ja udzielę wam za wasze posłuszeństwo wspaniałych Przywilejów i Łask.

Kocham was, dzieci. Okażę wam miłosierdzie i odpowiem na wasze wołanie, jeżeli Mnie poprosicie, aby – za przyczyną Mojego Syna – ukoić wasze serca i dopomóc wam zachować pokój oraz kroczyć z ufnością w kierunku Bram Mojego Nowego Raju.

Wasz miłujący Ojciec

Bóg Najwyższy
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
DOGMATYKA KATOLICKA
CZĘŚĆ OGÓLNA
KRÓTKO NAPISAŁ
KS. JACEK TYLKA
V. Traktat
O Kościele Chrystusowym (1)
"Kościół" (jest to) "filar i utwierdzenie prawdy" (1 Tym. 3, 15).
SPIS RZECZY
Część I. O Kościele Chrystusowym w ogóle
Rozdział I. O ustanowieniu i istocie Kościoła
Artykuł I. Uwagi wstępne
Artykuł II. O Twórcy Kościoła
Artykuł III. O Kościele jako zgromadzeniu niezależnym
Artykuł IV. …More
DOGMATYKA KATOLICKA
CZĘŚĆ OGÓLNA
KRÓTKO NAPISAŁ
KS. JACEK TYLKA
V. Traktat
O Kościele Chrystusowym (1)
"Kościół" (jest to) "filar i utwierdzenie prawdy" (1 Tym. 3, 15).
SPIS RZECZY
Część I. O Kościele Chrystusowym w ogóle
Rozdział I. O ustanowieniu i istocie Kościoła
Artykuł I. Uwagi wstępne
Artykuł II. O Twórcy Kościoła
Artykuł III. O Kościele jako zgromadzeniu niezależnym
Artykuł IV. O wiecznym trwaniu Kościoła
Artykuł V. O celu Kościoła
Artykuł VI. O potrzebie Kościoła
Artykuł VII. O członkach Kościoła
Artykuł VIII. O władzy nadanej Kościołowi
Artykuł IX. O nieomylności Kościoła
I. Określenie nieomylności
II. Kto jest w Kościele nauczycielem nieomylnym?
Spis Soborów ekumenicznych
Inne Sobory większe
III. Przedmiot nauczania nieomylnego
Artykuł X. Kościół nie może ulec skażeniu, ani też utracić żadnego ze swoich przymiotów
Rozdział II. O własnościach Kościoła
Artykuł I. O jedności Kościoła
Artykuł II. O świętości Kościoła
Artykuł III. Kościół Chrystusowy musi być powszechny
Artykuł IV. Kościół Chrystusowy musi być apostolski
Rozdział III. O znamionach Kościoła
Artykuł I. Uwagi wstępne
Artykuł II. Znamiona te przysługują tylko Kościołowi rzymsko-katolickiemu
Artykuł III. O braku tych znamion w innych zgromadzeniach chrześcijańskich
Część II. O Rzymskim Biskupie czyli o Papieżu
Spis Papieży
Rozdział I. O naczelnej władzy Biskupa Rzymskiego, czyli o prymacie Papieża
Artykuł I. O władzy naczelnej, nadanej św. Piotrowi
Artykuł II. O celu władzy naczelnej w Kościele
Rozdział II. O ustawicznym trwaniu władzy naczelnej w Kościele
Artykuł I. Biskupi Rzymscy posiadają władzę naczelną św. Piotra jako jego następcy
Rozdział III. Bliższe określenie naczelnej władzy Papieskiej
Artykuł I. O prawach tej władzy
Rozdział IV. O nieomylności Papieża
Artykuł I. Uwagi wstępne
–––––––––––
Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Krótko napisał X. J. Tylka. Drugie wydanie. Tarnów 1900, ss. 259-378.
(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozwolenie Władzy Duchownej:
Nr. 30. / praes.
APPROBAMUS.
ORDINARIATUS EPPLIS.
Tarnoviae 6. Januarii 1900.
(L. S) † IGNATIUS Eppus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypisy:
(1) Spomiędzy Ojców i Pisarzy Kościoła wymienić tu należy: Tertulliani, De praescriptione haereticorum; Cypriani, De unitate Ecclesiae catholicae; Augustini, De baptismo contra Donatistas, ll. 7; Contra litteras Petiliani, ll. 3.; Liber de unico baptismo contra Petilianum; Epist. ad Cathol. seu de unitate Ecclesiae; Breviculus collationis cum Donatistis; Optati Milevitani, De schismate Donatistarum, ll. 7. Z Teologów: Melchiori Cani, Loci theol. (lib. 4-6); Card. Bellarmini, Disp. de controvers. chirist. fidei, tom. 1; Perronii, Responsio ad regem Angl.; Stapleton, Princip. fidei demonstr.; Fr. Wallemburg, De contr. fidei. Z nowszych: Card. Mazzella, De religione et Ecclesia, Romae 1885, p. 332-647; Palmieri, De Romano Pontifice cum proleg. do Ecclesia, Romae 1876, pag. 7-219; Möhler, Die Einheit der Kirche; Pilgram, Physiologie der Kirche, Mainz 1860; Kellner, Verfassung der Kirche; Passaglia, De Ecclesia Christi, Ratisbonae 1851-1856, t. 1-5; Murray, De Ecclesia; Pesch, Praelectiones dogmaticae, t. 1, Freiburg Brisgoviae 1894, p. 153 et sqq.; Öttiger, Theologia fundamentalis; etc. etc.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005-2006
JezusMaryja1
Piotrze ! Bogu dziekuje za Twoje slowa, ktore plyna z umilowania Boga i Prawdy.