WYKLĘTY
Ogromna większość Żydów uznaje się za naród wybrany do panowania nad innymi narodami. Wedle Talmudu nieżydzi czyli goje nie są uważani za bliźnich.
Dla talmudystów Żyd może oszukać, skrzywdzić a nawet zabić goja i nie jest to grzech. Dekalog dla talmudystów dotyczy tylko Żydów. Dlatego jest tak pilnie strzeżony. Oprócz talmudystów wielu Żydów to syjoniści i ateiści którzy też skrycie dążą do …More
Ogromna większość Żydów uznaje się za naród wybrany do panowania nad innymi narodami. Wedle Talmudu nieżydzi czyli goje nie są uważani za bliźnich.
Dla talmudystów Żyd może oszukać, skrzywdzić a nawet zabić goja i nie jest to grzech. Dekalog dla talmudystów dotyczy tylko Żydów. Dlatego jest tak pilnie strzeżony. Oprócz talmudystów wielu Żydów to syjoniści i ateiści którzy też skrycie dążą do przejęcia władzy nad gojami i nad całą ziemią. Żydów obowiązuje ścisła konspiracja i dlatego gorliwie udają tych wśród których żyją. Szowinizm hitlerowców to pikuś wobec szowinizmu Żydów.
olek19801
przeciwherezjom
I dokładnie po to nakazują jego stosowanie. Oni chcą, by ludzie chorowali. Jednak to jest broń obosieczna - wielu z tych, co raczą innych takimi atrakcjami wykituje w boleściach....
Weronika-S.
Mesjasz, którego oczekuje obecny Izrael ma uprawomocnić ich władzę nad światem, bo za taki naród się uważają. Chrystusa odrzucili też i dlatego, bo im tej władzy nie zapewniał. Czy to nie skrajny nacjonalizm?
V.R.S.
"Mesjasz, którego oczekuje Izrael, to Król pokoju, a nie moralny tyran, który dominuje nad światem, podporządkowując sobie ludzi jako niewolników (Antychryst)"
----
Naprawdę? A ja myślałem że skoro Mesjasz już przyszedł to nie przyjdzie inny Mesjasz, co najwyżej, Ten, który przyszedł - jak zapowiedział - powróci, a jak się czeka na innego, to czeka się nie na Mesjasza tylko na Anty-Mesjasza. Ale …More
"Mesjasz, którego oczekuje Izrael, to Król pokoju, a nie moralny tyran, który dominuje nad światem, podporządkowując sobie ludzi jako niewolników (Antychryst)"
----
Naprawdę? A ja myślałem że skoro Mesjasz już przyszedł to nie przyjdzie inny Mesjasz, co najwyżej, Ten, który przyszedł - jak zapowiedział - powróci, a jak się czeka na innego, to czeka się nie na Mesjasza tylko na Anty-Mesjasza. Ale to taka klasyczna, nietalmudyczna logika jest.

Co do samego apelu - dobrze że wybrzmiały następujące słowa:
"jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to rodzime prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, która nigdy nie była negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazu lub ograniczenia kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych."
przeciwherezjom
Izrael oczekuje Mesjasza, bo nie uznał Pierwszego Przyjścia Pana Jezusa. Jest logiczne, że w swoim błądzeniu dalej Go oczekuje. I doczeka się. Wkrótce żydzi się nawrócą, bo w końcu uwierzą w Jezusa Chrystusa - stanie się to w czasie Ostrzeżenia - oświecenia sumień. Potem staną się gorliwymi świadkami Jezusa, którego w końcu przyjmą. To jest sekret-wyjaśnienie tajemniczych dwóch świadków z ks. …More
Izrael oczekuje Mesjasza, bo nie uznał Pierwszego Przyjścia Pana Jezusa. Jest logiczne, że w swoim błądzeniu dalej Go oczekuje. I doczeka się. Wkrótce żydzi się nawrócą, bo w końcu uwierzą w Jezusa Chrystusa - stanie się to w czasie Ostrzeżenia - oświecenia sumień. Potem staną się gorliwymi świadkami Jezusa, którego w końcu przyjmą. To jest sekret-wyjaśnienie tajemniczych dwóch świadków z ks. Apokalipsy. Jednym ze świadków jest Kościół katolicki - drugim: nawróceni żydzi.
V.R.S.
@przeciwherezjom
Przyjmuje Pan/Pani zgubną filozofię subiektywistyczną - fenomenologiczną. Fakty są takie:
1. Jezus Chrystus jest Mesjaszem (de fide revelata).
Twierdzi Pani/Pani:
2. Żydzi oczekują Mesjasza.
to prowadzi do logicznego wniosku:
3. Żydzi oczekują Jezusa Chrystusa.
Jednocześnie wiemy że:
4. Żydzi nie oczekują Jezusa Chrystusa.
3 i 4 narusza zasadę niesprzeczności, co falsyfikuje …More
@przeciwherezjom
Przyjmuje Pan/Pani zgubną filozofię subiektywistyczną - fenomenologiczną. Fakty są takie:
1. Jezus Chrystus jest Mesjaszem (de fide revelata).
Twierdzi Pani/Pani:
2. Żydzi oczekują Mesjasza.
to prowadzi do logicznego wniosku:
3. Żydzi oczekują Jezusa Chrystusa.
Jednocześnie wiemy że:
4. Żydzi nie oczekują Jezusa Chrystusa.
3 i 4 narusza zasadę niesprzeczności, co falsyfikuje założenie 2.
Natomiast i w talmudyzmie, i w posoborowiu z filozofią dialogu i bogactwa różnorodności powyższe nie obowiązuje, bo rozumowanie jest takie:
a. Katolicy czekają na swojego mesjasza (2gie Przyjście).
b. Żydzi czekają na swojego mesjasza.
c. Ważne że i ci, i ci czekają na mesjasza, to ich łączy (buberowska relacja subiektywna/podmiotowa: ja - ty) nieważne jest odniesienie do rzeczywistości tj. kim jest faktycznie "mesjasz" (relacja przedmiotowa/obiektywna: ja - to).
W końcu: jeden rabin powie tak, drugi rabin powie inaczej - kogo obchodzi jak jest naprawdę, ważne żeby razem iść gdzieś tam.
Quas Primas
PODPISANE

Piękne to!
Bogu niech będą dzięki za tych hierarchów.
ps. Pewnie nasz EP stwierdzi, że NIE utożsamia się z tymi hierarchami tak, jak NIE utożsamia się z Abp Janem Pawłem Lengą.
Jaki więc stąd wniosek?
Komu służy nasz EP???
olek19801
Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego…More
Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.