Clicks272

PETICIA: Európsky parlament plánuje vyhlásiť potrat za „ľudské právo“

TU podpísať: citizengo.org/…-parlament-planuje-vyhlasit-potrat-za-ludske-pravo

Európsky parlament bude v júni 2021 hlasovať o tzv. "správe Matić," v ktorej sa okrem iných absurdností potrat definuje ako "ľudské právo".

Oficiálny názov je "Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien."

Najzávažnejším aspektom správy je, že potrat považuje za "ľudské právo" a obhajuje potrat bez akýchkoľvek obmedzení:

Správa "vyzýva na odstránenie prekážok" brániacich prístupu k potrate, ako sú "čakacie lehoty," "odmietnutie lekárskej starostlivosti na základe osobného presvedčenia," "poradenstvo" alebo akékoľvek "povolenie od tretej strany."

Avšak, potraty - rovnako ako zdravotná starostlivosť - je záležitosťou výlučnej právomoci členských štátov a Európska únia tu nemá žiadne kompetencie.

Ak by bola správa Matić prijatá, znamenalo by to nielen hrubý zásah do suverenity členských štátov, ale aj nepriamy vplyv na zavedenie politiky potratov na požiadanie bez akýchkoľvek obmedzení. Napríklad nedávny poľský zákaz eugenických potratov by mohol byť časom pozastavený, ak by sa potraty považovali za ľudské právo.

Potrat však nie je jedinou spornou otázkou v tejto kontroverznej správe. Tu je zhrnutie najdôležitejších bodov:

Správa Matić vyzýva na zrušenie práva na výhradu vo svedomí pre zdravotnícky personál. Cieľom správy je znemožniť lekárom, ktorí sú za ochranu života, vyjadriť nesúhlas so zabitím nenarodenej ľudskej bytosti. Podľa správy by sa odmietnutie vykonania potratu "riešilo ako odmietnutie lekárskej starostlivosti". Ak by teda lekár povedal NIE potratu, znamenalo by to koniec jeho kariéry.
Potrat a antikoncepcia pre dievčatá "bez ohľadu na vek" bez súhlasu rodičov.
LGTB a gender indoktrinácia
od základnej školy bez informovania rodičov alebo vyžiadania rodičovského súhlasu.
Nezvratné operácie tzv. „zmeny pohlavia,“ a to aj pre neplnoleté osoby, všetky hradené z verejného zdravotného poistenia.
Zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov v oblasti zdravotnej politiky a zdravotného systému.

Správa Matić je pravdepodobne ideologicky najagresívnejšou iniciatívou, aký kedy bola prezentovaná v Európskom parlamente.

Niekoľko skupín sa už postavilo proti nej, ale iné ju nadšene podporujú. Jediný spôsob, ako zastaviť túto radikálnu ideologickú správu, je, aby Európska ľudová strana (hlásiaca sa ku konzervatívnym a kresťansko-demokratickým hodnotám) hlasovala proti nej.

Zamerali sme sa na nerozhodnutých europoslancov Európskej ľudovej strany a posielame im jasný odkaz, aby hlasovali proti. Podpísaním tejto kampane pošlete nerozhodnutým poslancom Európskeho parlamentu e-mail.

Viac informácií:

SPRÁVA o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien
europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_SK.html

KDH a KDU-ČSL žiadajú odmietnuť správu o reprodukčnom a sexuálnom zdraví
postoj.sk/…odmietnut-spravu-o-reprodukcnom-a-sexualnom-zdravi

Správa Matić: Poslanci okolo Záborskej sa postavili proti kontroverznej správe z Bruselu
postoj.sk/…-sa-postavili-proti-kontroverznej-sprave-z-bruselu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien
nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisOb

Situation of sexual and reproductive health and rights - Vote - 11.05.2021
europa.eu/…-reproductive-hea/product-details/20210428CAN60725

Analýza správy Matic od Politickej siete pre hodnoty
politicalnetworkforvalues.org/…-to-recover-the-core-values-of-the-european-union/
Marieta Ria
Treba podpisovať... vyzerá to ešte pomaly horšie ako Istanbulský dohovor!