Clicks26
vi.news

Baghdad: Francis đột nhiên tràn đầy "Hòa bình" và "Tình huynh đệ"

"Đa nguyên lành mạnh" về niềm tin tôn giáo có thể góp phần vào sự thịnh vượng và hòa hợp của quốc gia, Francis vẽ nên một tưởng tượng trước các chính quyền dân sự tại dinh tổng thống ở Baghdad vào ngày 5 tháng 3.

Theo ông, tôn giáo “tự bản chất của nó” phải phục vụ cho “hòa bình” và “tình huynh đệ”. Tuy nhiên, về bản chất của nó, tôn giáo là phục vụ Đức Chúa Trời.

Francis lại lan truyền niềm tin sai lầm rằng tất cả mọi người đều là “con cái của một Thiên Chúa và là Đấng Tạo Hóa,” trong khi thực tế, Chúa Kitô là “con duy nhất” của Thiên Chúa, và tất cả đều được thông phần vào quan hệ cha con với Người qua các bí tích.

#newsJyprxnxtuj