Clicks392

Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przyzwalać na jakiegokolwiek rodzaju podżeganie do nienawiści

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 27 października 2014 roku, godz. 16.20

Moje dziecko, jest ważne, aby każdego dnia pamiętać o odmawianiu Mojego najświętszego Różańca, po to, by chronić tę Misję i inne misje ustanowione dla świata przez Mojego Ojca Przedwiecznego.

Chrześcijanom, którzy zachowują wiarę, będzie bardzo trudno w tych czasach nadal okazywać przywiązanie do Mnie, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Boga. Moja rola Matki dzieci Bożych jest podważana i odrzucana, w szczególności przez pewne katolickie grupy, które nie pochodzą od Mojego Syna. Takie grupy stwarzają wrażenie, że są wierne Kościołowi Mojego Syna, ale nie praktykują tego, czego On nauczał. Prześladują tych, którzy zachowują Prawdę, i zadają sobie wiele trudu, aby odrzucić jako nonsens wszelkiego rodzaju objawienia prywatne dawane ludzkości od Śmierci Mojego Syna na Krzyżu.

Gdyby nie objawienia prywatne dane światu przeze Mnie, Matkę Boga, jako wysłanniczkę Chrystusa, wielu nigdy nie nawróciłoby się na Prawdę.
Przeciwnie, wielu z nich nadal chodziłoby w ciemności, odrzucając Istnienie Boga i unikając modlitwy – drzwi, które po otwarciu oświecają duszę. Moja rola Matki Boga jest atakowana na całym świecie ze względu na moc, którą otrzymałam, by zniszczyć niegodziwego przeciwnika. Zmiażdżę głowę węża, jak przepowiedziano, ale ci, którzy okazują Mi oddanie, będą pogardzani i wyśmiewani przez oszustów, którzy ośmielają się ogłaszać siebie ekspertami w nauczaniu Kościoła.

Mój Syn brzydzi się wszelkiego rodzaju nienawiścią okazywaną przez człowieka swojemu bratu. Wylewa On Łzy, gdy ktoś, kto twierdzi, że reprezentuje Kościół Mojego Syna, podżega do nienawiści wobec dzieci Bożych. Cierpi ból Swojego Ukrzyżowania za każdym razem, gdy jakiś sługa w Jego Kościele rani drugiego albo zadaje straszne cierpienia niewinnym.

Dzieci, musicie się mocno modlić za Kościół Mojego Syna, ponieważ jest on najbardziej atakowany od czasu jego założenia. Nieprzyjaciele Mojego Syna mają wiele planów, aby go zniszczyć, a większość z nich będzie pochodzić od wewnątrz. Weźcie pod uwagę Moje ostrzeżenie i to, co objawiłam światu w Fatimie. Wróg czeka i wkrótce będzie miał pełną kontrolę nad Kościołem Mojego Syna na ziemi i wprowadzi w błąd miliony.

Zamykajcie uszy, gdy słyszycie, że słudzy Mojego Syna są pogardzani lub oczerniani za obronę Słowa Bożego. Zawsze pamiętajcie, że tylko miłość pochodzi od Boga i należy zakwestionować wszelkie osoby i organizacje, które zachęcają do wydawania wyroku na człowieka – niezależnie od tego, co zrobił.

Nie można twierdzić, że jest się sługą Boga, a przy tym mówić światu, by rzucał oszczerstwa na drugiego człowieka. Nigdy nie wolno wam przyzwalać na jakiegokolwiek rodzaju podżeganie do nienawiści. Ktokolwiek tak robi w Imię Mojego Syna, nie może być do tego zachęcany, bo to nigdy nie mogłoby pochodzić od Boga.

Mój Różaniec musi być odmawiany tak często, jak to możliwe, by zmiażdżyć zło, które uciska świat w tym czasie, gdy wszelkiego rodzaju okrucieństwo jest uznawane za słuszne.

Miłość człowieka do swojego brata stała się rzadkością, a miłosierdzie wśród chrześcijan zmalało. Musicie otworzyć oczy na Prawdę i przypomnieć sobie, czego Mój Syn was nauczał. Jest to jasne jak słońce, bo to Nauczanie zostało spisane, by świat je czytał w najświętszej Biblii.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ienia-moja-rola-matki-dzieci-bozych-jest-podwazana
wordpress.com/…s-the-mother-of-gods-children-is-being-undermined/

_____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Zostanie ogłoszony nowy, jeden światowy kościół i będ…

_____________________________________________________________
CÓRKA MARYI
" Zawsze pamiętajcie, że tylko miłość pochodzi od Boga i należy zakwestionować wszelkie osoby i organizacje, które zachęcają do wydawania wyroku na człowieka – niezależnie od tego, co zrobił..."