MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
„Jeśli ktoś spostrzeże,
że brat popełnia grzech,
który nie sprowadza śmierci,
niech się modli, a przywróci mu życie,
mam na myśli tych,
których grzech nie sprowadza śmierci.
Istnieje taki grzech,
który sprowadza śmierć.

W takim wypadku nie polecam,
aby się modlono”


(1 J 5, 16)
jac505
Abp. Schneider woła aby modlić się za Franciszka o jego nawrócenie ! Panie Jezu przyjdź !