Clicks37
vi.news

Viganò gọi Francis là "kẻ thanh lý gốc Argentina"

Ngay cả từ trước Vatican II, Đức tin rất yếu, Tổng Giám mục Viganò đã viết vào ngày 24 tháng 6 cho Cha người Ý, Alfredo Morselli (MarcoTosatti.com, ngày 14 tháng 7).

Viganò giải thích rằng nhiều giám mục tại Vatican II đã bị tha hóa về mặt trí tuệ, vì các tài liệu chuẩn bị vững chãi có thể dễ dàng được thay thế bằng các văn bản đổi mới rẻ tiền.

Đối với Viganò, Vatican II là một "hoạt động không trung thực" và là "trò lừa đảo được thực hiện chống lại các tín hữu và giáo sĩ."

Kể từ Vatican II, ông giải thích, Giáo hội đã đi trên một con đường "trơn trượt, bất hạnh và hủy diệt" và cuối cùng đã đạt đến "sự phá sản dưới bàn tay của kẻ thanh lý gốc Argentina", người" sẵn sàng giao nộp Công ty Giáo hội Lòng thương xót vào tay Trật tự thế giới mới.

Viganò nghi ngờ rằng Francis tự tin sẽ được trao "một số vai trò quản lý" trong cấu trúc mới này "nếu chỉ dựa trên công nhận cho việc hủy diệt mà ông ta đã hoàn thành."

#newsJnxdjonziy