Izabela Sylwia
Orędzie Jezusa Chrystusa?
Walczyć o prawdę
,,ciemność już się zbliża,, a jest to niebezpieczeństwo całkowitej, bezwzględnej globalnej władzy masonów nad światem i wyeliminowania z ludzkich umysłów pojęcia Boga i moralnych zasad.
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
14
Tylko Bóg. Tylko On. Na Wieczność. Amen. Amen. Amen.