Tesa
1
Vyzývám proto v první řadě k modlitbě za prezidenta republiky, v níž mu vyprošujme uzdravení a současně sílu plnit pro dobro celé společnosti zásadní úkoly hlavy státu v této důležité době:

Slovo předsedy České biskupské konference po volbách - Církev.cz

Přinášíme vyjádření předsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Publikováno: 11. 10. 2021 10:30 …
Martina Bohumila Lutherová
Na prahu věčnosti, bude pokání minsiňore?
Ke mně jste se zachoval obdivuhodně. Dostala
vás pravdivost mých slov. Měla jsem vás ráda.