TerezaK
780

6.den ZÁSAH MÉ MILOSTI

A když tě budu muset vést jinou cestou, než kterou chceš ty, potom tě ponesu ve své náruči, protože neexistuje účinnějšího léku, než zásah mé milosti. Ale uvědom si jedno : Já mohu převzít všechno jen tehdy, když upřeš zrak duše pouze na mě, to znamená jen tehdy, když chceš ty sám, a kdy mi zcela důvěřuješ. Ano, když se mi zcela svěříš!
„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


Novéna odevzdanosti