Clicks163
ľubica
43

Keď soľ prestane soliť...... /ktorý pápež má pravdu? Lev XIII., Pius XI., alebo František /

Katolický episkopát Velké Británie silně podporuje zvrácenou sexuální výchovu, která morálně ničí děti. Na tuto otřesnou skutečnost poukázal John Smeaton, šéf organiazce Society for the Protection of Unborn Children (Společnost pro ochranu nenarozených dětí). Dodal k tomu, že postoj episkopátu VB je akceptován Vatikánem.

– Musíme se modlit za papeže a za katolické biskupy v Británii i v jiných zemích. Katoličtí pastýři ve VB i v jiných částech světa, též v Římě, podporují programy sexuální výchovy ve vzdělávacích centrech, které znamenají podstatně větší týrání dětí než případy sexuálního zneužívání duchovními, s nimiž se v současnosti potýká Církev – říká Smeaton.

Představitel organizace pro life upozornil, že v letadle do Panamy v lednu minulého roku papež František řekl novinářům, že biskupové nevědí, co mají dělat se skandály sexuálního zneužívání duchovními. Pak ale papež dodal to podstatné: „Myslím si, že musíme zajistit sexuální výchovu ve školách.“

Poté připomenul rodiče, ale poněkud negativním způsobem. František zdůraznil, že „ideálem“ je „začít doma, to je úloha rodičů“. Dodal však, že „ne vždycky je to možné“, proto „škola to musí nahradit“. Vyjádřil naději, že „prázdnota“ v této oblasti nebude „vyplněna žádnou ideologií“.

První, co je třeba říct k těmto papežovým slovům, je poukázat na ostrý rozpor s učením jeho předchůdců – pravil Smeaton a citoval úryvky encykliky Lva XIII. Rerum novarum, které odmítají zásahy světských úřadů do záležitostí rodiny, které podkopávají otcovskou autoritu.
Smeaton se rovněž odvolal na encykliku Divini illius Magistri Pia XI., který odsoudil sexuální výchovu.Nejnebezpečnějším je onen naturalismus, který v naší době ovládá výchovu v nejchoulostivější oblasti, jakou je čistota mravů. Velmi rozšířený je omyl těch, kteří ve zhoubném šílenství špinavými slovy šíří tzv. sexuální výchovu s falešným odůvodněním, že tím chrání mládež před nebezpečím smyslnosti pomocí čistě přirozených prostředků, jakými jsou lehkomyslná preventivní poučení všem bez rozdílu, dokonce veřejná“ – tak zní citát z encykliky Divini illius Magistri.

– Který papež má pravdu? Lev XIII., Pius XI., nebo František – ptá se provokativně Smeaton. Poté poukázal na důsledky postoje nynějšího Svatého Otce.

Obránce života argumentoval, že školní sexuální výchova se neomezuje pouze na děti těch rodičů, kteří, jak říká papež František, nejsou schopni zodpovědně připravit své ratolesti ke vstupu do dospělého života. Školní sexuální výchova je povinná pro všechny děti bez ohledu na přání a kompetenci rodičů.
Za druhé, říká Smeaton, Jeho Svatost ignoruje fakt, že nynější programy sexuální výchovy jsou vypracované mezinárodní potratovou lobby a výchova tohoto typu vstupuje jak do nekatolických, tak i katolických škol, a napomáhá sexuálnímu zneužívání dětí v širokém rozsahu.

Např. v mnoha katolických základních školách v Anglii a Walesu je promítán dětem od sedmi do devíti let film Život a dospívání. Je to komiks představující nahý pár běhající kolem lůžka a potom souložící. Dospělý lektor vysvětluje, že sex je zábava a působí, že lidé jsou šťastní. Hlas mladé dívky volá: „Ano, vypadá to, že jsou velice šťastní“. V tomto filmu neexistuje jediná zmínka o ideji manželství.
Život a dospívání klade sexuální aktivitu na tutéž úroveň jako každou jinou lidskou činnost, v níž by se mohlo nezletilé dítě angažovat. „Jak si děti poradí s těmito informacemi? Je to skutečně zábava? Sport? Zármutek? Strach?Jaký to bude mít vliv na tvé dítě?“ – ptá se Smeaton. Existují důkazy, že chlapci možná chápou tyto informace jako hru nebo žert, ale děvčata mohou upadnou do těžkých rozpaků.

Podle Smeatona je nutno hodnotit výzvu papeže Františka k sexuální výchově také v kontextu vlastního programu sexuální výchovy Vatikánu pod názvem The Meeting Point. Několik měsíců po vyhlášení Amoris laetitia, kde papež František vyzval k sexuální výchově ve výchovných zařízeních, prezentovala Papežská rada pro rodinu program sexuální výchovy u příležitosti Světových dnů mládeže v Polsku v červenci r. 2016.
Smeaton tvrdí, že program, který má být zaveden do škol ve smíšených třídách (chlaci a dívky společně), je odrazem současné perverzní sexualizace společnosti a vystavuje děti pohledům na neslušné pornografické obrazy. Závažné otázky ohledně tohoto programu položil Dr. Rick Fitzgibbons, psychiatr a mimořádný profesor Papežského institutu pro manželství a rodinu Jana Pavla II.:

„Podle mého názoru jakožto odborníka na psychiatrii je tento nový program prosazovaný Vatikánem nejnebezpečnější hrozbou pro katolickou mládež, jakou jsem v posledních 40 letech viděl. V kultuře, v níž je mládež bombardována pornografií, jsem byl obzvlášť šokován obrazy, které se nacházejí v tomto vatikánském programu sexuální výchovy, některé jsou výrazně pornografické. Má bezprostřední reakce odborníka byla taková, že takový obscénní a pornografický přístup ničí mládež psychicky i duchovně“ – zdůraznil tento expert.

„Mladí také trpí nedostatkem varování před dlouhodobým ohrožením plynoucím z lehkomyslného sexuálního chování a z užívání antikoncepčních prostředků. Jako profesionál, který léčil jak kněze, pachatele zneužívání, tak i jejich oběti, jsem obzvlášť znechucen a pobouřen tím, že pornografické obrazy v tomto programu jsou téměř identické s těmi, které sexuální predátoři nabízeli svým nezletilým obětem“ – uvádí Dr. Fitzgibbons.

Následně Smeaton upozorňuje, že v různých částech světa katoličtí biskupové i katolické konference využívají svoji autoritu k prosazování těch programů sexuální výchovy, které směřují proti životu a rodině a mají jednoznačně antikatolický charakter. Catholic Education Service, orgán Biskupské konference Anglie a Walesu, má takový program sexuální výchovy, který odráží politiku propotratové a homosexuální lobby a britské vlády.

V letech 1999–2008 stál v čele Katolické služby pro výchovu mládeže arcibiskup Vincent Nichols z Birminghamu (nyní kardinál arcibiskup Westminsteru). Pod jeho vedením tento orgán vypracoval zásady, podle nichž mělo být dětem v katolických školách zajištěno „právo“ na sex, jakož i na potratový a antikoncepční servis bez vědomí a souhlasu rodičů. Služby tohoto druhu a poradenství měla této mládeži katolických škol poskytovat státní agentura pod názvem Connexions.

V dubnu r. 2010 Katolická služba pro výchovu mládeže pod vedením abp. Malcolma McMahona povolala na post zástupce ředitele Grega Pope’a, bývalého poslance Labour Party, který často hlasoval proti životu a rodině. Greg setrval v této funkci až do r. 2017, kdy povýšil do úřadu asistenta generálního sekretáře Katolické biskupské konference Anglie a Walesu.

Na jaře r. 2019 ředitel Society for the Protection of Unborn Children Dr. Tom Rogers upozornil, že v březnu r. 2017 vláda schválila zákon o dětech a sociální práci, který zavádí povinnost výuky předmětů sexuální výchovy ve všech základních a středních školách státních i soukromých včetně církevních.
Bylo ohlášeno, že požadovaný obsah těchto nových témat bude podléhat konzultacím s veřejností, i když ministři včetně premiéra od samého počátku tvrdili, že tato výchova zahrnuje též postuláty osob LGBT. Vláda sdělila, že rodiče mohou odhlášit své dítě pouze z části výuky.

Dr. Rogers řekl, že abp. Malcolm McMahon, šéf Katolické služby pro výchovu mládeže Anglie a Walesu, ihned vydal prohlášení, že s uspokojením akceptuje postoj vlády a že se postará, aby sexuální výchova byla prosazena ve všech katolických školách a byla realizována osvěta rodičů, aby se pro ni angažovali.

Podle Dr. Rogerse je jasné, že prohlášení abp. McMahona bylo v rozporu s katolickou naukou na téma sexuální výchovy, ale je ve shodě s novou laickou ortodoxií a politikou vlády. V červenci r. 2018 vláda publikovala projekt týkající se jednotlivých bodů tohoto programu sexuální výchovy. Ten znamená jednoznačné narušení rodičovských práv a nabízí světský pohled na lidskou sexualitu, manželství a rodinu, který je v kategorickém rozporu s naukou katolické víry.

Body tohoto vládního programu se netají tím, že program sexuální výchovy dětí musí obsahovat tématiku LGBT v celém procesu výuky, prezentovat homosexuální vztahy z nich plynoucí „rodinné struktury“ pozitivním způsobem. V základní škole je prý nutno přesvědčit děti, že rodiny „někdy vypadají jinak než jejich rodina, musí se naučit toto respektovat a přijmout, že i v nich je přítomná láska a péče o ně“. Program zdůrazňuje, že děti si musí vštípit, že manželství včetně tzv. „manželství stejnopohlavních osob“ i mimomanželské heterosexuální tzv. partnerské svazky znamenají „formálně i právně uznané závazky dvou lidí vůči sobě na celý život“. Jinými slovy, děti v základní škole se budou muset učit vykazovat „respekt“ pro ideu a praktiky homosexuálních svazků, očekává se, že tohoto typu vztahy budou považovat za „stejně platné, pozitivní a prospěšné jako vztahy v řádném manželském svazku“.

V sexuální výchově na středních školách mládež bude vyzývána k „objevování“ vlastní sexuální orientace a pohlavní identity. Nebezpečná a nemorální volba spojená s nemravným způsobem života je představena na stejné úrovni s manželstvím.

Potrat je chápán v tomto programu jako jedna z možných „voleb“ v případě těhotenství a žákům je zde nabízena služba agentur slibujících abortivní a antikoncepční „pomoc“ bez vědomí a souhlasu rodičů.

Právo rodičů odhlásit své děti z některých částí sexuální výchovy bylo pozměněno na „právo“ požádat o to vedení školy, které samo rozhodne, jestli jim vyhoví nebo ne. Po dosažení 15. roku věku dítěte přestává ale i toto právo platit.

Po zveřejnění tohoto projektu v červenci r. 2018 Katolická služba pro výchovu mládeže vydala další mediální sdělení, že Katolická církev prý „s uspokojením akceptuje aktivitu vlády ve prospěch sexuální výchovy“ a také, že prý „vláda využila katolický model jako příklad nejlepších praktik“. Katolická služba rovněž přijala s uspokojením ujištění vlády, že „školy náboženského chartakteru“ mohou realizovat tuto sexuální výchovu „v rámci vlastní víry“.

Příručka pro katolické pedagogy publikovaná biskupy Anglie a Walesu r. 2017 pod názvem Nauka lásky obsahuje tuto charakteristiku pohlavního styku osob stejného pohlaví: „Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že tato ušlechtilá forma lásky existuje stejně silně i mezi osobami stejného pohlaví právě tak jako v heterosexuálních svazcích. Oceňujeme obrovský pokrok, jaký nastal v boji s veškerými formami diskriminace homosexualismu v poslední době a chceme spolupracovat v každém úsilí o to, aby taková diskriminace se stala minulostí.“

Samotný „homosexualismus“ je tak přetvořen z „náklonnosti, která je objektivně nezřízená“ (Katechismus Katolické církve) na něco, co může být „ušlechtilou formou lásky“.
Zajímavé je také, že episkopát pod záminkou pastorační péče o žáky vydal dokument Made in God’s Image, který zastrašuje katolické školy a nutí je k zavedení zkoordinovaného programu indoktrinace LGBT pro děti.

Čteme tam: „Církev učí, že homosexuální osoby musí být přijímány s úctou, soucitem a citlivostí. Škola musí mít na paměti, že Církev učí, že homosexuální sklony nejsou hříšné. Pro starší žáky, kteří se mohou veřejně identifikovat, musí být církevní školy útočištěm, místem prokazování jim úcty a zajištěním uznání důstojnosti každého člověka. Je nutno brát v úvahu možnost marginalizace a zastrašování homosexuálních žáků, podobně jako diskriminace z důvodů náboženství, pohlaví, rasy nebo nesvéprávnosti.“ Tak čteme v programu.

Dr. Rogers vysvětluje, že i když Církev skutečně učí, že nedobrovolná přitažlivost k osobě téhož pohlaví není hříchem, tak katolický katechismus přesto říká, že samotná tato přitažlivost je „objektivně nezřízená“, a autoritativní nauka Církve vždy tvrdila, že „homosexuální akty jsou vnitřně nezřízené“. Písmo sv. je prezentuje jako akty závažné mravní zkázy.
Kongregace pro nauku víry vydala r. 1986 instrukci biskupům, že „i když náklonnost homosexuální osoby ke stejnému pohlaví není hříchem, znamená více nebo méně silnou tendenci k vnitřnímu morálnímu zlu“.
Dokument Made in God’s Image nabízí dokonce materiál k četbě, jenž nabádá děti ke zpochybnění postojů vlastních rodičů a rodin kvůli „homofobii“. Ironií osudu je, že tento dokument má potírat „zastrašování“, ale přitom sám zastrašuje věrné katolické děti a jejich rodiče, když je označuje za „bigoty“ a „homofoby“.
„Skotská vláda zašla na tomto úseku nejdál“ – pokračoval Dr. Rogers, „s hrdostí oznámila, že Skotsko se stane ´první zemí světa, v níž bude realizovaná sexuální výchova zahrnující lesby, geje, bisexuály, transsexuály a intersexuály v celém programu výuky – a to nejen v hodinách sexuální výchovy´.“
– Nechce se ani věřit, že tento přístup byl „přijat“ i skotskými katolickými biskupy, kteří dodali, že doufají „v pozitivní vliv těchto ustanovení na všechny“ – komentował Smeaton.
Co tedy mají dělat katoličtí rodiče, když papež souhlasí se sexuální výchovou a když biskupové v celé VB prosazují programy sexuální výchovy, jež znamenají mravní zkázu dětí?
Smeaton připomíná, že nauka Pána Ježíše a přikázání „Cti otce svého a matku svou“ navždy stanoví, že rodiče jsou hlavními vychovateli a ochránci svých dětí. Věřící katoličtí rodiče rovněž plně chápou Kristova slova o pohoršení. Katolickým rodičům je třeba neustále připomínat slova Spasitelova o mlýnském kameni zavěšeném na šíji toho, kdo by pohoršil dítě.

Ta jsou strašným varováním pro všechny, zvláště pro katolické biskupy, kteří dovolují ukazovat ve škole pornografické obrazy v každém věku a vybízejí k formování falešných představ o lidské sexualitě včetně homosexualismu.
www.polonia christiana.pl 28.9.2019
překlad Dr. Radomír Malý

Poznámka překladatele: S lítostí oznamuji, že toto rozhodně není Církev, v níž jsem byl pokřtěn, přijímal poprvé svátostného Spasitele, chodil do výuky náboženství a byl biřmován. Je to nemravná modernistická sekta, jejíž biskupové hlásají nauku Antikrista. Vyzývám všechny věrné katolíky, aby tyto rady a instrukce nejen neposlouchali a ignorovali, ale kategoricky proti nim vystupovali a hlásali pravou nauku Církve s vědomím, že jejich prosazovatelé, byť zastávající vysoké církevní úřady, jsou služebníky Lucifera, škůdci nejen Krista, ale celé společnosti.

homosexualismus, LGBT ideologie, práva rodičů, sexualizace společnosti, sexuální výchova, sodomitský aktivismus
BernadettaJaMalinka likes this.
warez
Milá

ľubica

samozrejme má pravdu nemenné učenie Cirkvi. Vyjadrené aj Levom XIII. Sv. Piom X. aj ostatnými pápežmi.

Lenže modernisti si myslia, že pravda sa môže meniť. Jeden pápež tak, druhý inak, Oni nechápu, že pápež je podriadený pravde, nie pravda pápežovi.
Že neomylnosť pápeža sa vzťahuje na záväzné učenie so záväzným učením aj predkladané, ktoré je neustále v súlade s Tradíciou. Nie …More
Milá

ľubica

samozrejme má pravdu nemenné učenie Cirkvi. Vyjadrené aj Levom XIII. Sv. Piom X. aj ostatnými pápežmi.

Lenže modernisti si myslia, že pravda sa môže meniť. Jeden pápež tak, druhý inak, Oni nechápu, že pápež je podriadený pravde, nie pravda pápežovi.
Že neomylnosť pápeža sa vzťahuje na záväzné učenie so záväzným učením aj predkladané, ktoré je neustále v súlade s Tradíciou. Nie novoty. Na novoty sa žiadna neomylnosť neviaže.

1. vat. koncil to hovorí jasne, že pápež nedostal Ducha SVätého nato, aby učil nové veci, ale neomylne vykladal veci staré, teda verne spravoval depositum Fidei.

Je to temno. Tak neuveriteľná temnota, ktorá vládne...
BernadettaJaMalinka likes this.
warez
Theodorá-Máriá trepeš hlúposti, lebo si heretik a schizmatik, tak ako zvodca Jan Hus a mnohí iní.
Joske
Poznámka překladatele: S lítostí oznamuji, že toto rozhodně není Církev, v níž jsem byl pokřtěn, přijímal poprvé svátostného Spasitele, chodil do výuky náboženství a byl biřmován. Je to nemravná modernistická sekta, jejíž biskupové hlásají nauku Antikrista. Vyzývám všechny věrné katolíky, aby tyto rady a instrukce nejen neposlouchali a ignorovali, ale kategoricky proti nim vystupovali a hlásali …More
Poznámka překladatele: S lítostí oznamuji, že toto rozhodně není Církev, v níž jsem byl pokřtěn, přijímal poprvé svátostného Spasitele, chodil do výuky náboženství a byl biřmován. Je to nemravná modernistická sekta, jejíž biskupové hlásají nauku Antikrista. Vyzývám všechny věrné katolíky, aby tyto rady a instrukce nejen neposlouchali a ignorovali, ale kategoricky proti nim vystupovali a hlásali pravou nauku Církve s vědomím, že jejich prosazovatelé, byť zastávající vysoké církevní úřady, jsou služebníky Lucifera, škůdci nejen Krista, ale celé společnosti.
Ale ale.... Sa upokojte! Súčasná rkc je ako farizeji pred 2000 rokmi. A predsa sa tam našli takí ako Jozef z arimatrie, nykodem....
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Mates5485 likes this.