Caesar
Pre doplnenie: Pavol VI nosil kaifasov EFOD:
Unam Sanctam SK
Presne tak! Tu je o tom napísané viac: vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/ (a ďalšie obrázky)
Všimnite si dvanásť kameňov, ktoré predstavujú dvanásť kmeňov Izraela. Nielenže je toto náprsník židovského veľkňaza, ale podľa Encyklopédie slobodomurárstva od Mackeyho je tento efód tiež „nosený v (slobodomurárskych) amerických kapitulách Kráľovskej klenby veľkňazom ako oficiálna súčasť jeho …More
Presne tak! Tu je o tom napísané viac: vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/ (a ďalšie obrázky)
Všimnite si dvanásť kameňov, ktoré predstavujú dvanásť kmeňov Izraela. Nielenže je toto náprsník židovského veľkňaza, ale podľa Encyklopédie slobodomurárstva od Mackeyho je tento efód tiež „nosený v (slobodomurárskych) amerických kapitulách Kráľovskej klenby veľkňazom ako oficiálna súčasť jeho oficiálnych ornamentov.“ Efód bolo rúcho, ktoré bolo nosené Kajfášom, veľkňazom židovského náboženstva, ktorý prikázal vydať nášho Pána Ježiša Krista na smrť ukrižovaním.
Pavol VI. chcel vydať Krista na smrť v omši (jej odstránením a jej nahradením falzifikátom) a chcel usmrtiť Jeho Katolícku Cirkev pokúšaním sa úplne zmeniť Cirkev.

vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
Oprava: Najskôr hovorí, že Katolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou.
Unam Sanctam SK
Pavol VI. okrem tohoto slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu, propagoval nový svetový poriadok, chválil OSN, učil, že tí, ktorí odmietajú pápežstvo sú v Cirkvi Kristovej, chválil nekatolícke sekty a jej predstaviteľov, zrušil zoznam zakázaných kníh, zmenil obrady všetkých siedmich sviatostí, vzdal sa pápežskej tiary a v súlade s II. vatikánskym koncilom hlásal, …More
Pavol VI. okrem tohoto slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu, propagoval nový svetový poriadok, chválil OSN, učil, že tí, ktorí odmietajú pápežstvo sú v Cirkvi Kristovej, chválil nekatolícke sekty a jej predstaviteľov, zrušil zoznam zakázaných kníh, zmenil obrady všetkých siedmich sviatostí, vzdal sa pápežskej tiary a v súlade s II. vatikánskym koncilom hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus. Prišiel s neplatnou novus ordo omšou, neplatnými obradmi vysviacky a takmer určite neplatným obradom birmovania.
Najskôr hovorí, že Katolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou.
1. Pavol VI.
2. Pavol VI. o nekresťanských náboženstvách
3. Pavol VI. o budhizme
4. Pavol VI. o islame
5. Pavol VI. o náboženskej slobode
6. Pavol VI. o „pravoslávnych“
7. Pavol VI. o iných protestantských sektách
8. Pavol VI. o antikoncepcii
9. Pavol VI. o Organizácii Spojených národov
10. Pavol VI. presadzujúci nový svetový poriadok
11. Pavol VI. o uctievaní človeka
12. Pavol VI. o Vianociach
13. Pavol VI. hlása, že človek je Boh
14. Ďalšie zmeny urobené Pavlom VI.
15. Pavla VI. bolo tiež mnohokrát vidieť nosiť náprsník efód, a.k.a. náprsník rozhodovania židovského veľkňaza.
16. Pavol VI. o „mágii“
17. Pavol VI. priznal, že jeho cirkev je Neviestka babylonská
18. Podpis antipápeža Pavla VI. obsahujúci tri šestky
Unam Sanctam SK
Najskôr hovorí, žeKatolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. - Takto to má byť.
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/More
Najskôr hovorí, žeKatolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. - Takto to má byť.
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/