Victory
38

Z pravdivé jednoty vychází život vzkříšeného Ježíše

Starý člověk má přesné zákonitosti, které jsou velmi jemné. Nejlépe se poznávají a odmaskovávají na sobě, ale ještě intenzivněji, když dva nebo tři chtějí opravdu starého člověka pověsit na kříž, aby o nás platilo: „Spolu s ním jsme zemřeli, spolu s ním jsme byli pohřbeni“, pak bude o nás platit i to, že „spolu s ním jsme byli vzkříšeni“. Zde nejde o fyzickou smrt a fyzické pohřbení a fyzické vzkříšení. Je to otázka víry a života z víry, především těch základních kroků, k nimž se máme denně vracet: 1) zapři sám sebe, 2) vezmi svůj každodenní kříž. Někdy je ten kříž určitou dobu stejný. Někdy je za den v několika nových variantách. Jde především o vzdávání se svých postojů, názorů, zvyků, třeba v maličkostech, což bolí! Jaká je to úžasná věc, jaké je to úžasné dobrodružství, že už zde na zemi to můžeme dělat. Jaká milost, že Pán nám dal to poznání! Skrze tuto jednotu, jejíž podmínkou je vnitřní smrt, zřeknutí se své vůle, ne jednou, ale stále, z takové jednoty vychází život vzkříšeného Ježíše.