Clicks457

Po 101 letech, 7 měsících a 1 dni se ve čtvrtek 4.6.2020 na pražský Staromák vrátila Maria Panna

na koronavirovém sloupu, jak řekl i kardinál Duka, který na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna, sloup slavnostně požehná. L: Přimluvme se, prosím, za urychlení požehnání! Od zítra 5.6.2020 …More
na koronavirovém sloupu, jak řekl i kardinál Duka, který na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna, sloup slavnostně požehná. L: Přimluvme se, prosím, za urychlení požehnání! Od zítra 5.6.2020 čekají jen dokončovací práce, jako je například instalace mříží do sanctuaria, kam bude posléze umístěn obraz Panny Marie Rynecké. Od 8. června jsou povolené bohoslužby pro 500 osob. Oficielně na: www.cirkev.cz/…/200604mariansky… a www.cirkev.cz/…/200604fotogaler… a www.cirkev.cz/…/200603podle-vla…