Decyzja nad ograniczeniem aborcji w USA, ujawniła współpracujących Lucyferian - prowadzących aborcy…

Mike Adams To wszystko jest teraz w tej samej puli: lewicowi popychacze szczepionek, podżegacze aborcyjni, indoktrynatorzy LGBT, uwodziciele dziec…
Andre Ob
Smutne to ale prawdziwe. odstępstwo było zapowiadane więc nie ma się co dziwić