Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Peter(skala)
1821

15 august 2021 - výročie zjavení Kráľovnej Pomoci v Dechticiach

VIDEO z r.2017: Zjavenie Kráľovnej pomoci - výročie 15. augusta 2017 Oznamujeme všetkým pútnikom, že výročná ďakovná púť bude 15.8.2021 o 15:00 …
dominikguzman
Modlitba ku spojeným srdciam
Drahý Ježiš a Mária!
S úprimnou vierou, úctou a vďakou hľadíme na duchovnú krásu vašich sŕdc, v ktorých je ukryté nepochopiteľné bohatstvo dokonalej lásky.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo!
Vo vedomí svojej krehkosti odovzdávame celú svoju bytosť tvojmu Milosrdenstvu.
Nepoškvrnené Srce Panny Márie, aj tebe sa zasväcujeme a prosíme o zvláštne materinské orodovanie a …
More
Modlitba ku spojeným srdciam

Drahý Ježiš a Mária!
S úprimnou vierou, úctou a vďakou hľadíme na duchovnú krásu vašich sŕdc, v ktorých je ukryté nepochopiteľné bohatstvo dokonalej lásky.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo!
Vo vedomí svojej krehkosti odovzdávame celú svoju bytosť tvojmu Milosrdenstvu.
Nepoškvrnené Srce Panny Márie, aj tebe sa zasväcujeme a prosíme o zvláštne materinské orodovanie a ochranu.
Milý Ježiš a Mária!
Zasvätenie vašim milujúcim srdciam nech v nás podnecuje túžbu po svätosti, vďaka ktorej chceme byť tvorcami pravého pokoja v dnešnom svete.
Amen.