Clicks408
Ana Luisa M.R
Fájdalmas Rózsafűzér - Imádság. .-BarkaDr· 15 Rózsafüzér ígéretek Szt. Domonkosnak és boldog Alan-nek 1.-Aki a rózsafüzér imádkozásával hûségesen szolgál, jelentõs kegyelmekben fog részesülni. 2. …More
Fájdalmas Rózsafűzér - Imádság.

.-BarkaDr· 15 Rózsafüzér ígéretek Szt. Domonkosnak és boldog Alan-nek 1.-Aki a rózsafüzér imádkozásával hûségesen szolgál, jelentõs kegyelmekben fog részesülni. 2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák. 3. A rózsafüzér erõteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felõrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bûnt, és legyõzi az eretnekséget. 4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bõséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétõl, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak. 5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni. 6. Aki õszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem gyõzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre. 7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni. 8. Akik hûen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bõséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek. 9. A tisztítótûztõl megszabadítom azokat, akik hûek voltak a rózsafüzérhez. 10. A rózsafüzér hûséges gyermekei nagy dicsõségben fognak részesülni a mennyben. 11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tõlem. 12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom. 13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken. 14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim és egyetlen fiamnak Jézus Krisztusnak testvérei. 15. A rózsafüzér imádkozása az eleve elrendelés nagyszerû jele www.rc.net/…/rozsafuzer.html „"Istenben, az egyetemes békében nincs többé mit kérnünk, az egyetemes szeretetben nincs többé kire vagy mire féltékenykednünk, az egyetemes igazságba érkezve elképzelhetetlen bármiféle ítélkezés bárkivel vagy bármivel szemben. Ezért imádkozni az imádságért: bűnösök és szentek közös kiáltása itt a földön, és a kérés nélküli ima jók és gonoszak számára talán nem egyéb, mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktől fogva terítve áll az atyai ház udvarán. Ennél az asztalnál – Jézus isteni ígérete szerint – nem lesz többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség. Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül – annyi vita, helycsere és zűrzavar után."”