Clicks52
vi.news

Pachamama: Đối với Hồng Y Ouellet, thật là "cường điệu hóa" khi nói về việc thờ hình tượng

Các thần tượng Pachamama tại Thượng hội đồng Amazon "đã không làm phiền tôi," Hồng y Marc Ouellet, hội trưởng của Hội đồng Giám mục, nói với VidaNuevaDigital.com (ngày 5 tháng 12).

Ouellet là một người theo chủ nghĩa tân bảo thủ bối rối, người nợ sự nghiệp của mình với John Paul II. Ông thừa nhận rằng ông không hiểu ý nghĩa của những bức tượng trong văn hóa vùng Amazon. Tuy nhiên, ông gọi đó là "một sự phóng đại" khi nói về sự thờ phượng thần tượng.

Ouellet cho biết thêm rằng ông đã bỏ phiếu tại Hội nghị thượng đỉnh Amazon chống lại việc bãi bỏ tình trạng độc thân và rằng ông đã "thất vọng" rằng Thượng hội đồng đã bỏ phiếu tán thành điều đó.

Hình ảnh: Marc Ouellet, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsGxxiecqvbs