16:14
Bos016
1183
Tylko Judasz nie głosił Ewangelii - ks. T. Kostecki. ks. Tomasz Kostecki: tylko Judasz nie głosił EwangeliiMore
Tylko Judasz nie głosił Ewangelii - ks. T. Kostecki.

ks. Tomasz Kostecki: tylko Judasz nie głosił Ewangelii
Bos016
Ulicami stolicy przeszła wielotysięczna Procesja Różańcowa za Polskę. Uczestnicy modlili się za Ojczyznę oraz wynagradzali Bogu za grzechy popełnione przeciwko życiu.