Procesia z Dómu sv. Martina 13. septembra 2020 o 14:30 ako pripomenutie na slávnu bitku pri Viedni …

Procesia z Dómu sv. Martina 13. septembra 2020 o 14:30 ako pripomenutie na slávnu bitku pri Viedni 1683 V Bratislave chystajú druhý ročník procesie z katedrály na Kalváriu Bratislava 2. septembra (…More
Procesia z Dómu sv. Martina 13. septembra 2020 o 14:30 ako pripomenutie na slávnu bitku pri Viedni 1683
V Bratislave chystajú druhý ročník procesie z katedrály na Kalváriu
Bratislava 2. septembra (TK KBS) Farnosť Bratislava – Kalvária, ktorú spravujú bratia dominikáni, Pútnické bratstvo Sprevádzajúci a Občianske združenie Bratislavská Kalvária pozývajú v nedeľu 13. septembra 2020 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža.
Podujatie, ktoré má podporu Bratislavskej arcidiecézy, sa začne o 14:30 pri Katedrále sv. Martina v Bratislave, odkiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde sa o 15:45 začne pobožnosť krížovej cesty. O 16:00 bude požehnané obnovené pôvodné historické zastavenie. Program vyvrcholí svätou omšou o 17:00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Zastavenie požehná a hlavným celebrantom svätej omše bud farár Dómu sv. Martina Peter Slepčan.
Bratislavská Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku. Práve 14. …More
U.S.C.A.E.
Stop islamu – pochod katolíkov a monarchistov na počesť víťazstva pri Viedni

Aj keď nadpis tak trochu navodzuje dojem že sú to dve skupiny bez prieniku Katolík a Monarchista, a pritom je to takto: Katolík Monarchista 😊. To nie je v opozícii.
Anton Čulen
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 12,39-40)

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 11, 21-22)
Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí.
Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbra…More
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 12,39-40)

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 11, 21-22)
Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí.
Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.
U.S.C.A.E.
Nebrániť sa islamskej invázii je protestantská téza

Martin Luther v roku 1518 v jeho Vysvetleniach 95 téz napísal, že ísť do vojny s moslimami je proti Bohu, lebo On cez nich trestá naše neprávosti:

Mnohí v Cirkvi, dokonca aj vysoko postavení, nesnívajú o ničom inom, než ísť do vojny proti Turkom. Chcú bojovať nie proti neprávostiam, ale proti trestu za neprávosti a tak idú proti Bohu, ktorý …More
Nebrániť sa islamskej invázii je protestantská téza

Martin Luther v roku 1518 v jeho Vysvetleniach 95 téz napísal, že ísť do vojny s moslimami je proti Bohu, lebo On cez nich trestá naše neprávosti:

Mnohí v Cirkvi, dokonca aj vysoko postavení, nesnívajú o ničom inom, než ísť do vojny proti Turkom. Chcú bojovať nie proti neprávostiam, ale proti trestu za neprávosti a tak idú proti Bohu, ktorý hovorí, že skrz ten trest nás On sám tresce za naše neprávosti, pretože my sami sa za ne nepotrestáme.[1]

Pápež Lev X. v bule Exsurge Domine, odsúdil bludy Martina Luthera. V tejto bule vymenoval 41 chýb, ktoré Martin Luther hlásal alebo písal. Pod číslom 34 bola táto:

34. Ísť do vojny s Turkami znamená odporovať Bohu, ktorý cez nich trestá naše neprávosti.

Všetky tieto tvrdenia pápež odsúdil týmito slovami:

Mocou nášho pastoračného úradu zvereného nám božou priazňou, nemôžeme za žiadnych okolností viac tolerovať alebo prehliadať zhubný jed vyššie uvedených chýb bez hanby kresťanskému náboženstvu a bez ublížení na pravovernej viere.

Nikto so zdravým rozumom nemôže byť ľahostajný k tomu ako ničivé, zhubné a zvodné pre zbožné a prosté mysle sú tieto chyby, ako odporujú všetkej láske a úcte k svätej Rímskej Cirkvi, ktorá je matkou všetkých veriacich a učiteľkou viery; ako zničujúce sú pre moc cirkevnej disciplíny, hlavne pre poslušnosť. Táto cnosť je zdrojom a pôvodom všetkých cností a bez nej je ktokoľvek ľahko obvinený ako neverný.

Tieto chyby alebo tézy nie sú katolícke, ale sú proti učeniu a tradícii Katolíckej Cirkvi a proti pravej interpretácii Svätého Písma, prijatého od Cirkvi.

Autoritou všemohúceho Boha, blahoslavených apoštolov Petra a Pavla, a našej vlastnej autority, odsudzujeme, zavrhujeme a úplne odmietame každú z týchto téz alebo chýb ako heretickú, škandalóznu, chybnú, urážlivú pre zbožné uši alebo zvodnú pre prosté mysle a proti katolíckej pravde. Nariaďujeme a vyhlasujeme, že všetci veriaci oboch pohlaví ich musia považovať za odsúdené, zavrhnuté a odmietnuté.

Naviac, kvôli týmto omylom a mnohým iným, ktoré sú v knihách a písomnostiach Martina Luthera, rovnako odsudzujeme, zavrhujeme a úplne odmietame knihy a všetky písomnosti a kázne spomínaného Martina, či už v latinčine alebo v inom jazyku, obsahujúce spomínané omyly alebo ktorýkoľvek z nich; a želáme si, aby boli považované za celkom odsúdené, zavrhnuté a odmietnuté. Zakazujeme každému jednému veriacemu, pod svätou poslušnosťou a pod trestom automatickej exkomunikácie, aby ich čítal, presadzoval, hlásal, chválil, tlačil, zverejňoval alebo obraňoval.[2]

_______________________________________________________________________
Inými slovami, ísť do vojny s moslimami nie je proti Bohu. Kresťania môžu ísť do vojny proti moslimom, ak to okolnosti vyžadujú. Tvrdiť opak je blud.

[1]Luther, M.,Explanation of the Ninety-five Theses, 1518
[2]Pápež Lev X., Bula Exsurge Domine, 15 Jún 1520

www.lifenews.sk/…-invazii-je-protestantska-teza

Zato kolaborovať s turkami bolo asi "ukážkovo kresťanské". To robili ale aj francúzi.
Peter(skala)
typické... ako keby som dnes počul slniečkárov, že máme nechať všetko tak, lebo to je naša vina ... Luther frajeroval za hradbami daleko od moslimov, ale keby sa s nimi stretol zoči-voči ako napr. sv.František z Asisi tak by ináč hovoril a ešte "lepšie" stretnutie si viem predstaviť: až by napadli jeho rodisko alebo pôsobisko, takže by bol ako prvý z rádu klerikov, ktorých by nutili na ich vieru …More
typické... ako keby som dnes počul slniečkárov, že máme nechať všetko tak, lebo to je naša vina ... Luther frajeroval za hradbami daleko od moslimov, ale keby sa s nimi stretol zoči-voči ako napr. sv.František z Asisi tak by ináč hovoril a ešte "lepšie" stretnutie si viem predstaviť: až by napadli jeho rodisko alebo pôsobisko, takže by bol ako prvý z rádu klerikov, ktorých by nutili na ich vieru pod hrozbou smrti. Potom by videl čo je trest za svoje neprávosti.
U.S.C.A.E.
Ten diskutér je bludár, lebo to je forma obrany a tá zakázaná nie je, dokonca sa dá aj ťažko hrešiť keď sa to opomenie. Kto mečom zachádza MEČOM schádza. Tomu diskutérovi nedochádza žeby nemusel existovať keby sa praktizovala jeho hlúpa nekatolícka téza. To nebolo tak žeby sa zrazu po vyhratom boji stali turci Kresťanmi, posudzovať moslima tými očami ako že má vžité Kresťanské princípy je proste …More
Ten diskutér je bludár, lebo to je forma obrany a tá zakázaná nie je, dokonca sa dá aj ťažko hrešiť keď sa to opomenie. Kto mečom zachádza MEČOM schádza. Tomu diskutérovi nedochádza žeby nemusel existovať keby sa praktizovala jeho hlúpa nekatolícka téza. To nebolo tak žeby sa zrazu po vyhratom boji stali turci Kresťanmi, posudzovať moslima tými očami ako že má vžité Kresťanské princípy je proste nezmysel. Však ani Katolíci ich nie vždy dodržiavali a to my máme "v popise práce".
Dana22
V istej diskusii jeden diskutér bránil názor,že obrana kresťanstva proti nepriateľom, sa nemôže konať za cenu boja so zbraňou v ruke.
Tvrdil,že príkaz NEZABIJEŠ platí aj pri obrane.Seba,blížnych,...

Panna MÁRIA nás však učí,že v prípadoch,kedy ide o záhubu kresťanstva...a teda aj záhubu duší,má človek právo brániť svoju vieru.

ONA podporila obrancov kresťanstva,aby ľudia mohli slobodne žiť vo …More
V istej diskusii jeden diskutér bránil názor,že obrana kresťanstva proti nepriateľom, sa nemôže konať za cenu boja so zbraňou v ruke.
Tvrdil,že príkaz NEZABIJEŠ platí aj pri obrane.Seba,blížnych,...

Panna MÁRIA nás však učí,že v prípadoch,kedy ide o záhubu kresťanstva...a teda aj záhubu duší,má človek právo brániť svoju vieru.

ONA podporila obrancov kresťanstva,aby ľudia mohli slobodne žiť vo svojej viere.

Zázračná medaila Panny Márie.

www.isfcc.org/…ion-the-story-of-claude-newman