Clicks54
lt.news

Bažnyčios vidaus informatorius Vigano kaltina Pranciškų „baime skelbti Evangeliją“

Vis dar besislapstantis arkivyskupas Carlo Vigano portale AldoMariaValli.it paviešino trumpą tekstą apie Amazonės Sinodą, pavadinimu „Aplaidūs kunigai ir baimė skelbti Evangeliją“ (angl. „The Negligent Pastors and the Fear to Proclaim the Gospel“).

Šio data nurodyta „the XXVII-asis sekmadienis po sekminių“, kas turėtų skambėti kaip „XXVII-asis sekmadienis įprastu laiku“.

Trumpas tekstas yra vos dviejų pastraipų ilgio. Pirmoji citata yra pagal Šv. Grigaliaus Didžiojo pastoracinę taisyklę. Ši paimta iš naujojo ritualo brevijaus būtent tam sekmadieniui ir citatoje liepiama dvasininkams nesislėpti už tylos, bet kalbėti garsiai prieš vilkus ir pasaulines jėgas, keliančias grėsmę kaimenei.

Antroje pastraipoje Vigano teigia, jog „kiekvienas kunigas privalo, norėdamas suderinti savo elgesį su antgamtiška Šv. Grigaliaus pastoracinės taisyklės šviesa, įskaitant kardinolus ir vyskupus, ypač Popiežių Bergoglio, S.J., turi save atidžiai patikrinti!“

#newsLuqepgogxu