Panna Mária – chcete ju spoznať? Svätý Ľudovít z Montfortu vás pozýva na stretnutie

Panna Mária - chcete ju spoznať? Svätý Ľudovít z Montfortu vás pozýva na stretnutie - Slovenský dohovor za rodinu

O pravej úcte k Panne Márii je veľkolepá kniha, ktorá z vás urobí neochvejného mariánskeho Katolíka. Autor svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu vám ukáže nie príliš známu cestu, ako dosiahnuť lásku nášho Pána skrz Presvätú Bohorodičku. Vaše otázky týkajúce sa definície mariánskej zbožnosti budú zodpovedané, keď svätý identifikuje vlastnosti tých, ktorí sú skutočne oddaní, a tých, ktorí sú podvodníci.

Svätý Ľudovít z Montfortu bol francúzsky kňaz vysvätený na prelome 18. storočia. Jeho hrdinská horlivosť v kázaní, písaní a spievaní o Márii poskytla pápežovi Piovi XII. dostatočný dôvod na jeho svätorečenie v roku 1917. Napísal mnoho diel, ktoré vyjadrovali jeho lásku k Bohu a k Presvätej Bohorodičke. Knihy Tajomstvo Márie, Tajomstvo ruženca a List priateľom kríža sú jeho najvýznamnejšími príspevkami Cirkvi. Vďaka básnickému talentu skomponoval baladu s názvom „Chceme Boha“, aby stelesnil katolícke nadšenie pre Boha a Pannu Máriu.

Jeho veľkolepé dvojdielne pojednanie sa skladá z pätnástich kapitol a tvorí dokopy stoštyridsať strán. Svätý Ľudovít podrobne rozvádza „základné pravdy“ zbožnosti k Panne Márii (druhá kapitola), vysvetľuje správne vnútorné a vonkajšie praktiky pravej zbožnosti (kapitola päť) a motívy, ktoré by ste mali mať pri svojom zasvätení sa Márii (kapitola sedem). Táto edícia obsahuje modlitby, ktoré vás krásnym a priamym spôsobom pripravia na vaše zasvätenie sa Márii. Jeho jasná logika ukľudní vašu myseľ v prijatí Matky nášho Pána za svoju vlastnú. Svätý Ľudovít svoje inšpiratívne slová o Panne Márii podporuje mnohými citátmi svätých, vrátane svätého Bonaventúru, Jána Damaského, Anselma, Bernarda, Ambróza, Gregora, Augustína a Bernardína. Jeho hlavným zámerom je, aby vaša duša zahorela novým impulzom poznávať, milovať a slúžiť Bohu prostredníctvom Panny Márie.

Každý Katolík by si mal prečítať túto knihu, aby prešiel skúškou tohto moderného sveta. Svätý Ľudovít z Montfortu píše: „Formácia a výchova veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci sveta, je vyhradená jej.“ (Kapitola 1, str. 13–14) Čítaním tejto príručky vám svätý Ľudovít dáva príležitosť, aby vás formovala samotná Panna Mária a stali ste sa svätými! Každá kapitola môže byť príležitosťou pre oceán milostí a každý odsek si zaslúži obdiv. Kapitoly päť a sedem sú obzvlášť užitočné pri porozumení pojmu stať sa služobníkom lásky Panny Márie. Svätý Ľudovít vysvetľuje vnútorné a vonkajšie praktiky a motívy služobníctva Márii.

Prečítajte si túto knihu. Odložte bokom iné knihy, keď sa dostanete k tejto, aby vám neunikla ďalšia minúta bez toho, aby ste vedeli, ako slúžiť Panne Márii každú sekundu dňa. Viac ako kedykoľvek predtým je potrebné prijať milosť, aby sme slúžili Bohu prostredníctvom Jeho Presvätej Matky a rozšíriť ju na ďalších, keď sa ľudstvo blíži k apokalypticky protikresťanskému veku. Svätý Ľudovít dodáva odvahu novým oddaným, aby ich duše zahoreli radosťou a nadšením pre Matku Božiu. Pochopíte, ako milujúci Boh dal ľudstvu takú obdivuhodnú a nežnú Matku, ktorá si želá, aby z vás bol svätec posledných čias.

Pre prípad, že by ste potrebovali viac motivácie prečítať si toto excelentné dielo, majte na pamäti, že táto zbožnosť je „… ľahkou, krátkou, dokonalou a spoľahlivou cestou na dosiahnutie zjednotenia s našim Pánom, v čom spočíva kresťanská dokonalosť.“ – svätý Ľudovít z Montfortu.

Prevzaté z : Chcete spoznať Pannu Máriu? Svätý Ľudovít z Montfortu vás pozýva na stretnutie

O úcte k Panne Márii si môžete prečítať aj na nasledujúcich odkazoch:
Zjavenia Panny Márie v Montichiari - Rosa Mystica
Odkaz pre posledné časy od pátra Dolinda - Slovenský dohovor za rodinu

Alebo si pozrieť niektoré z videí, ktoré sme pre vás pripravili:
Zjavenia Panny Márie v Litmanovej
Počúvame posledné Máriino volanie?
Piotr Glas: Bojujme o duše s Pannou Máriou - Slovenský dohovor za rodinu
O. Jozef Maretta - Boj o rodinu; o. Dominik Chmielewski - Záchrana sveta je v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie - Slovenský dohovor za rodinu
Skončili posolstvá v Medžugorí? - Slovenský dohovor za rodinu