Clicks247
vi.news

ĐỘC QUYỀN: Tông huấn sắp ra mắt của Thượng hội đồng Amazon, thông báo về "con đường mới cho Giáo hội"

Hồng Y Cláudio Hummes, Báo cáo viên tổng hợp của Thượng hội đồng Amazon, đã tuyên bố với tất cả các giám mục giáo phận trong một lá thư ngày 13 tháng 1 (bên dưới) rằng Francis sắp xuất bản Tông huấn của Thượng hội đồng Amazon trình bày về "Con đường mới cho Giáo hội và cho một hệ sinh thái liên đới."

Nó hiện đang được sửa chữa và sau đó sẽ được dịch. Francis hy vọng sẽ ban hành nó vào cuối tháng một hoặc đầu tháng hai.

Bức thư của Hummes, được viết bằng tiếng Anh nghèo nàn, dự đoán rằng văn bản sẽ thu hút "sự quan tâm lớn" và "nhiều phản hồi khác nhau".

Vào ngày ban hành, sẽ có một sự kiện kỷ niệm trong Hội trường Thượng hội đồng.

Francis muốn các giám mục nhận văn bản qua email trước khi nó được xuất bản chính thức, để họ chuẩn bị trình bày cho người khác, Hummes giải thích.

Để chuẩn bị tài liệu, ông đề nghị đọc một số tài liệu của Francis và Thượng hội đồng, và tuyên bố rằng các giám mục sẽ nhận được thêm các hướng dẫn trong khoảng mười ngày.

Các giám mục được kêu gọi tổ chức các cuộc họp báo, có thể, với một người bản địa, một - "chuyên gia" hoặc "một thanh niên" để nói về khí hậu.

Hummes yêu cầu người nhận giữ "bí mật" bức thư của mình.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsThpmkxfend

1
2