Clicks641
Varovanie
1

GLOBÁLNÍ SKUPINY VE SFÉŘE ANTIKRISTA

Poselství Ježíše ze dne 5. října 2011 v 21:00.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/213.html

Má vroucně milovaná dcero,
jsem potěšen tím, jak jsi zvýšila počet hodin v adoraci ke Mně. Je to dobré, protože mé milosti, které ti dávám během tohoto zvláštního času, posílí tvou vůli, abys i nadále rozšiřovala má poselství.
Teď, když si mnoho mých dětí uvědomuje, že atmosféra ve světě se jak politicky, tak i ekonomicky změnila do té míry, že je mimo jejich chápání, uvidí brzy Pravdu. Globální vůdcové, o kterých jsem mluvil, zbaběle se schovávající tam, kde je nemůžete vidět, stupňují své úsilí v plánech na celosvětovou vládu.
Budují armády, vyrábějí zbraně a jedovaté látky s jediným cílem ve své mysli – zničit mé děti. Tam, kde ostře vidoucí pozorovatelé zveřejňují pravdu, jsou konspirační teorie stále odsuzovány. Musíte pochopit, že tyto mocné skupiny, sjednocující se do jediného šiku pod pláštěm úctyhodnosti a serióznosti, mohou pravdu ovlivnit a skrýt ji před zraky veřejnosti.
Připusťte děti, že tato ďábelská skupina povstává k bitvě proti mým vlastním následovníkům a představitelům v církvi. Podařilo se jim dokonce infiltrovat moji církev zevnitř. Chrlí svůj jed jako proud, plynoucí a stříkající ve všech směrech. Existuje plán jak vás nejen oklamat, ale také jak vás získat pro jejich způsob myšlení. Navenek se budou jevit jako ti, kdo nabízejí záchranu světa pod rouškou humanitárního úsilí. Jejich originální řešení pro to, aby udělali váš život snadnějším, bude formou sjednocení vašich měn, vaší stravy, vašeho zdravotního systému, vaší prosperity a vašeho náboženství v jedno. Všechno pod jednou vládou. Pod vládou antikrista.
Prosím, odmítněte pokusy těchto zlých lidí, aby vás vtáhli, mé nevinné děti, do svých ďábelských plánů. Chtějí, pomocí vašeho vlastního souhlasu, abyste zavrhli Boha, mého Všemohoucího Otce. Když už vás ovládnou, jste ztraceni. Budou kontrolovat to, co jíte, na jakých náboženských úkonech se účastníte a jaká lékařská péče je vám poskytována.
Modlete se, modlete se k Bohu Otci, aby nyní zastavil jejich ďábelské ukrutnosti a proste Ho, aby vykoupil jejich duše během Varování. Ze všeho nejvíc potřebují vaše modlitby a nezáleží na tom, jak vychytralé plány mají. Jsou to Satanovy loutky, a ony, ubohé a svedené duše, v mnoha případech nevědí, co dělají, ani čí příkazy poslouchají.
Modlete se každý den můj růženec Božího milosrdenství za tyto duše, tak často, jak jen můžete. Pomozte Mi je zachránit.

Váš Ježíš
dyk
akw.sk/…vid-19/delta-variant-a-vakcinovani-superprenasaci/

Takže čo to pán Fauci vlastne povedal?
Virálna nálož v nasofarynxe u vakcinovaných pri tzv. „breakthrough“ infekcii (t.j. prepuknutiu ochorenia napriek dvom dávkam vakcíny) je úplne rovnaká ako u nevakcinovaných.
Čo to znamená?
Vakcinovaní sa stávajú pri delte údajne superprenášačmi. Stávajú sa teda hrozbou pre všetkých, vakcínovan…
More
akw.sk/…vid-19/delta-variant-a-vakcinovani-superprenasaci/

Takže čo to pán Fauci vlastne povedal?
Virálna nálož v nasofarynxe u vakcinovaných pri tzv. „breakthrough“ infekcii (t.j. prepuknutiu ochorenia napriek dvom dávkam vakcíny) je úplne rovnaká ako u nevakcinovaných.
Čo to znamená?
Vakcinovaní sa stávajú pri delte údajne superprenášačmi. Stávajú sa teda hrozbou pre všetkých, vakcínovaných aj nevakcínovaných.