Clicks261

Komu wolno błogosławić lub o błogosławieństwach przez świeckich

Kwestia komu wolno błogosławić lub ujmując kwestię inaczej, kto jest szafarzem (minister) sakramentaliów jest jak prawie wszystko posoborowo zawiła. O ile bowiem dawne prawo kanoniczne (CIC 1917) szafarzem sakramentaliów określa wyłącznie duchownego (clericus), o tyle w nowym prawie kanonicznym (CIC 1983) szafarzem niektórych sakramentaliów może być świecki (laicus). Porównajmy obydwa zapisy kodeksów:

Can. 1146 (CIC 1907): Legitimus Sacramentalium minister est clericus, cui ad id potestas collata sit quique a competenti auctoritate ecclesiastica non sit prohibitus eandem exercere.

Prawomocnym szafarzem sakramentaliów jest duchowny (clericus), któremu przekazana została w tym celu władza (potestas), a któremu nie zostało zakazane używanie jej przez kompetentną władzę kościelną.

[...]

Czytaj długi artykuł dalej pod:
wobronietradycjiiwiary.com/komu-wolno-blog…