Clicks141
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jaki jest związek między dziełem stworzenia i dziełem Odkupienia?

65. Jaki jest związek między dziełem stworzenia i dziełem Odkupienia?

Dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w jeszcze większym dziele Odkupienia. Daje ono początek nowemu stworzeniu w Chrystusie, w którym wszystko odnajduje swój najpełniejszy sens i wypełnienie

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf