Clicks842
Libor Halik
2

Tvůrce mRNA vakcín se postavil proti Covid vakcínám a je mazán

Většina současných očkovacích látek proti covidu je postavena na bázi mRNA. Jedná se o přípravky založené na matricových ribonukleových kyselinách a používají je především společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna. Existují také tzv. vektorové vakcíny. Nejznámější jsou anglo-švédský lék AstraZeneca a ruský Sputnik V. Pravděpodobně by dnes společnosti jako Pfizer/BioNTech nebo Moderna vypadaly úplně jinak, kdyby neexistoval předvývoj mRNA vakcín. Za jednoho z jejich hlavních tvůrců je považován Dr. Robert Wallace Malone.
Tento americký virolog a imunolog se v 80. letech 20. století jako vědecký pracovník Salkova institutu pro biologická studia zabýval výzkumem tvorby mRNA a návrhem vakcín na jejich základě. Malone publikoval výsledky svého výzkumu v roce 1989 ve vysoce uznávaném lékařském časopise pod názvem Kationtová liposomová transfekce RNA. Od té doby Malone vydal řadu dalších publikací na téma mRNA vakcín. A od loňského roku se stal odpůrcem organizovaného očkování v USA. Zvláště hlasitě se stavěl proti používání vakcín společností Pfizer/BioNTech a Moderna.
Kdo se snaží najít informace o průkopníkovi technologie mRNA na anglicky psané Wikipedii, je odsouzen k neúspěchu. Tato internetová encyklopedie v létě 2021 smazala informace, které označovaly Roberta Maloneho za "otce zakladatele" technologie mRNA. Do článku o lékaři bylo doplněno několik údajů. Konkrétně: "Malone byl kritizován za šíření dezinformací o COVID-19, včetně nepodložených tvrzení o údajné toxicitě spike proteinů (hrotových proteinů), které vytvářejí některé vakcíny proti COVID-19... Malone také tvrdil, že vakcíny BioNTech a Moderna od společnosti Pfizer proti COVID-19 mohou zhoršovat infekci COVID-19." A ruskojazyčný web Factcheck.kz v srpnu zveřejnil článek s názvem "Dossier: Dr. Robert Malone - samozvaný 'tvůrce mRNA vakcíny' a dezinformátor". No, přepisování životopisů desítek, ne-li stovek významných vědců kalibru Roberta Maloneho se pro ty, kteří ovládají informační prostor na internetu a sociálních sítích, stalo běžnou záležitostí.
Již jsem zaznamenal účast Roberta Maloneho na fórech, jako byl srpnový Summit bílých plášťů v Tennessee (USA) a Světový summit o koronavirech, který v září v Římě uspořádala Mezinárodní aliance lékařů a zdravotníků. Malone byl klíčovou postavou obou fór.
Rád bych jeho činnost podrobněji popsal. S podobně smýšlejícími kolegy souhlasí, že léky používané při hromadném očkování neprošly odpovídajícími klinickými zkouškami a jsou potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví a život. Malone označuje jejich použití něhem epidemie ("pandemie") za šílené a opomíjející základy virologie, imunologie a epidemiologie. Je si téměř jistý, že počet obětí očkování brzy překročí počet obětí vlastní pandemie, že boj proti pandemii je smrtelnější než pandemie sama.
Malone označuje politiku úřadů v mnoha zemích v boji proti koronaviru za "ušlechtilé lži" a "paternalistické autoritářství". "Toto," říká, "je veřejná politika ve Spojených státech a na celém světě v oblasti veřejného zdraví již velmi dlouho". Malone se nepovažuje za odpůrce očkování, ale je proti tomu, aby se lidem lhalo a aby byli nedostatečně informováni. Lidé by měli znát všechny možné následky očkování a rozhodnout se dobrovolně: "Nejsem proti očkování, celý život jsem strávil navrhováním a vývojem vakcín. Řídím se etikou, transparentností a poctivostí. A trvám na tom, že každý lékařský fakt musí být podložen důkazy... Adenovirové vektorové vakcíny a vakcíny na bázi RNA mají společný původ, jsou to produkty genového inženýrství. Současné vakcíny proti koronavirům jsou stále v experimentální fázi, ve skutečnosti se testují na lidech - buďme upřímní, tady je problém. Lidem musí být zcela jasné, jaká rizika s tím souvisejí," tvrdí Malone.
Očkování navíc není hlavním lékem. Podle Maloneho názoru se virus může a měl by se řešit především léčbou. Sám začal s vývojem takových léčebných postupů ve farmaceutické společnosti Alchem Laboratories a nyní v této práci pokračuje ve své vlastní firmě. Malone tvrdí, že americká "očkovací strana" (vládní představitelé a představitelé Bílého domu, jakož i Big Pharma) se snaží tento způsob boje proti covidu potlačit a dehonestovat. Zde je jen jeden příklad. Malone úzce spolupracoval s uznávaným americkým lékařsko-farmaceutickým časopisem Frontiers in Pharmacology. Se svými spolupracovníky připravil zvláštní číslo časopisu věnované možnostem využití stávajících léčivých přípravků pro včasnou léčbu osob nakažených covidem. S velkými obtížemi bylo zvláštní číslo zpřístupněno na webových stránkách, ale v dubnu 2021 byl vydán příkaz a číslo časopisu bylo z internetu odstraněno. Robert Malone a všichni jeho spolupracovníci následně opustili redakční radu časopisu.
Malone označuje opatření, která americké úřady používají k očkování obyvatelstva, za nelegitimní a morálně škodlivá. V některých státech se například pořádají tomboly pro ty, kteří se nechali očkovat. V Kanadě je dětem nabízena zmrzlina výměnou za injekci (pozn.: bez souhlasu rodičů). Kromě klamání se používá i síla - zákaz práce pro neočkované. Malone přirovnává takový nátlak ke zločinným lékařským pokusům v nacistickém Německu; poznamenává, že během druhé světové války "byli Židé a další etnické skupiny podrobeni hrůznému experimentálnímu lékařskému výzkumu.
Při procházení Maloneho projevů a publikací o něm jsem si všiml jednoho lékařského článku, který jeho kolegové téměř ignorují. V říjnu publikoval časopis Vaccines News článek Plně očkovaní jsou "superrozšiřovatelé" COVID, říká vynálezce technologie mRNA. Už z názvu je zřejmé, že Malone považuje očkované osoby za nebezpečné přenašeče infekce. Tito lidé jsou téměř ušetřeni příznaků kovidu, ale koncentrace nebezpečného viru v jejich nosní dutině může být až desetkrát vyšší než u těch, kteří mají pozitivní PCR test. Zatím se nepředpokládá žádná karanténa pro takto injekčně léčené pacienty.
Výše jsem se zmínil, že Robert Malone byl účastníkem Světového summitu o koronavirech, který se konal 12.-14. září 2021 v Římě. Na summitu bylo vypracováno a přijato prohlášení lékařů. Globální summit o kovidech - Řím, Itálie. Neoficiální název je "Římská deklarace". Jedním z hlavních autorů prohlášení byl Robert Malone. Na závěr summitu dokument také přečetl. Prohlášení je přímou výzvou zdravotníkům na celém světě, aby bojovali proti lžím, které zahalují problém kovidů a vakcín, a aby bojovali proti viru pomocí známých léčebných postupů a zlepšením celkové imunity lidí. Dokument mohou podepsat všichni stejně smýšlející lidé a po týdnu bylo pod prohlášením více než 2 000 podpisů. K 22. říjnu dosáhl počet podpisů 12 700.
Dá se říci, že Robert Malone je dnes jedním z nejuznávanějších neformálních vůdců spontánního lékařského hnutí, které bojuje proti pandemii podvodů, jež se rozvinula kolem problému COVID-19.
Autor článku prof. Valentin Katasonov 29.10.2021 zvedavec.org/…vetoznamy-vyvojar-vakcin-se-potyka-s-tezkostmi.htm a rusky: fondsk.ru/…in-s-mirovym-imenem-prihoditsja-nelegko-54784.html
Public domain
U.S.C.A.E.
tento pán až desivo narovinu popísal možný mechanizmus ako tieto utrejchy spúšťajú potraty a to je jeden z možných a to je asi tým aký je placenta prekrvený orgán a tie svinstvá sú protrombotické stačí si pospájať súvislosti
LMGzM
děkuji