Janko333
32.3K
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
youtube.com/watch?v=AOeAkmj-p2Q chudák no človek to nevie niekedy ovládať výbuch smiechu. Tu je originál.
Peter(skala)
Sranda musí byť :)
Obrana katolíckej Cirkvi
Covidisti si myslia že všetci ľudia sú nevedomý a naivný? Covid nie je nič iné, ako hodné výsmechu aj tých čo to vymysleli. Sám v sebe žiadnu silu nemáš proti satanovi, ale s Pannou Máriou sme veľmi silný !!! Veru, nebude sa satan smiať, ale my s Pannou Máriou ktorá pozná diabolské úskoky a ľsti viac ako žiadny iný. Amen
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit. "Vy jste ozbrojen …More
Covidisti si myslia že všetci ľudia sú nevedomý a naivný? Covid nie je nič iné, ako hodné výsmechu aj tých čo to vymysleli. Sám v sebe žiadnu silu nemáš proti satanovi, ale s Pannou Máriou sme veľmi silný !!! Veru, nebude sa satan smiať, ale my s Pannou Máriou ktorá pozná diabolské úskoky a ľsti viac ako žiadny iný. Amen
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit. "Vy jste ozbrojen!" Otec Ambrož se pousmál a řekl: "Ano, jsem ozbrojen a mám mocnější zbraň než si dokážete představit." A vytáhl ruku s růžencem. fatym.com/view.php?nazevclanku=ruzenec-mocnejsi-zbran-nez-si