Quas Primas
To Święty Kapłan.
Miałam albumy o tym Świętym Kapłanie, ale glorjański plankton skasował.
Nie wytrzymał presji komentarzy i wielości artykułów czy filmów o Arcybiskupie, który URATOWAŁ Katolicką Wiarę.
Wieczne Odpoczywanie Amen
180

,,Kościół Chrystusowy jest okupowany i zepchnięty w cień przez modernistyczną strukturę soborową, która zagnieździła się wewnątrz samej hierarchii i wykorzystuje autorytet swoich duchownych, żeby zatryumfować nad Oblubienicą Chrystusa i naszą Matką.,,