Clicks1.8K
Samson1
4
Poselství Panny Marie. SVĚT UŽ SE CHYSTAL VZPLANOUT. Konec časů
Samson1
youtube.com/watch?v=UmiersassLs
Díl 3.: Proroctví o Covid-19: Zákaz eucharistie
Samson1
Nevím, proč nejdou titulky česky.
Samson1
Samson1