Views by countries

 1. 24

  Slovakia
 2. 23

  Czechia
 3. 2

  United States
 4. 2

  Austria
 5. 1

  Italy
 6. 1

  Belgium