Clicks744

MODLITE SA KAŽDÝ DEŇ S LÁSKOU CELÝ SVÄTÝ RUŽENEC

Laudétur Jesus Christus

Milovaná Nebeská Kráľovná,Spolutrpiteľka a Spoluvykupiteľka prosí svoje milované deti:

"Modlite sa každý deň s láskou celý Svätý ruženec...všetky tajomstvá,ako jeden celok, jednu reťaz,jednu neprerušenú modlitbu,ktorá ničí Satana...je to veľmi dôležité moje milované deti."

Pripájame sa k tebe Nebeská Matka a Naša Kráľovná....tu na zemi..My tvoje verné légie v boji proti temnému kniežaťu tohoto sveta...a k obrane Pravej Katolíckej Cirkvi...Cirkvi zbytku,tvojich verných,tebe zasvätených duší.

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Iffson and one more user like this.
Iffson likes this.
Anton Čulen likes this.
PetraB
Ano, od té doby se takto svatý růženec modlíme každý den. Přidejte se k nám
Iffson likes this.
PetraB likes this.