gospel
131
gospel
Tylko Bóg jest w stanie zaspokoić nasze ludzkie potrzeby .