Coburg
13791

Chcú nám vziať všetko, čomu veríme. Istanbulský dohovor sa vracia!

Chcú nám vziať všetko, čomu veríme. Istanbulský dohovor sa vracia!

Mária Magotsová
27. mája 2022
Politika Spoločnosť

! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Propaganda LGBT naďalej skúša všetky možnosti, ako ovplyvniť politický aj spoločenský život na Slovensku a vyzerá to tak, že s tvrdým pretláčaním rodovej ideológie budeme bojovať aj naďalej. Pamätáte sa ešte na Istanbulský dohovor? Mali sme vtedy čo robiť, aby sa „gender“ nedostal do nášho právneho poriadku. A dnes je to tu zas.

Zdroj: pixabay.com

Keď sa na Slovensku riešila kauza menom Istanbulský dohovor, tak aj ľudia, ktorí sa nepokladajú za veriacich alebo naopak majú sympatie k liberálnejšiemu spôsobu života, ostali zaskočení. Ak by totiž u nás takýto dohovor prešiel, čakali by nás kvóty na podporu rovnakého zastúpenia žien a mužov v politike či verejnej správe (bez ohľadu na to, aké má človek schopnosti, išlo by vyložene o to, dostať napríklad do parlamentu rovnaký počet žien a mužov). Deti by čakali pravidelné „školenia“ o nestereotypných rodových rolách, či sexuálnom správaní a orientácii. V skratke – Istanbulský dohovor, teda „dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“, sa stal ukážkovým príkladom toho, ako sa dokážu názory kadejakých liberálnych spolkov pretláčať do spoločnosti a dokonca trestať nesúhlas s nimi.

Istanbulský dohovor – snaha o indoktrináciu

Kto si dal tú námahu a text Istanbulského dohovoru si prečítal, tak ho určite zarazila jedna zvláštna vec. Diskrimináciu žien objavili jeho autori aj tam, kde doteraz vôbec nebola a muži boli vykreslení výlučne ako agresori. Veriaci ľudia zas ostali zaskočení tým, že kvôli (možno aj zámerne) nejasnej formulácii článku 28 Istanbulského dohovoru Ohlasovanie odborníkmi hrozilo riziko zásahu do spovedného tajomstva. A to nehovoríme o tom, že potraty a antikoncepcia by sa mali hradiť z verejných zdrojov a lekári by mali vážny problém uplatniť si výhradu vo svedomí.

Preklady dohovoru sa líšili od originálu

Istanbulský dohovor nemá naozaj nič spoločné s demokraciou, len sa nenápadne snažil pretlačiť do spoločnosti potraty „na počkanie“ a rôzne LGBT a gender agendy. Veľkým škandálom bolo, keď poľskí právnici zistili, že preklad textu Istanbulského dohovoru do poľštiny sa diametrálne líšil od anglického a francúzskeho originálu. Náhoda? Alebo skôr vedomý zámer skryto presadiť neprijateľnú agendu? Podobný scenár sa totiž odohral aj Bulharsku, kde Ústavný súd takisto uviedol, že bulharský preklad Istanbulského dohovoru z originálu nie je presný a uznal ho ako protiústavný.

Snaha o nový Istanbulský dohovor

Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním Istanbulský dohovor odmietla, ale gender ideológovia nespia a tak je tu ďalšia podivuhodná „smernica“ z ich dielne. Volá sa to „Smernica Európskej Únie o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“. Vypracovanie stanoviska Slovenskej republiky k novej smernici má na starosti Ministerstvo spravodlivosti, ktoré vedie známa gender aktivistka, aktuálne zo strany SaS, Mária Kolíková. Očakávate od nej, že pristúpi k tejto téme nestranne a nezaujato? Povedzme to na rovinu, my nie.

Zdroj: pixabay.com

V návrhu smernice sa uvádza (skoro identicky s Istanbulským dohovorom) takýto text: „Násilie na ženách je pretrvávajúcim prejavom štrukturálnej diskriminácie žien, ktorá vyplýva z historicky nerovnocenných mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi. Je formou rodovo motivovaného násilia, ktoré páchajú muži prevažne na ženách a dievčatách. Je zakorenené v spoločnosťou vytvorených rolách, vzoroch správania, činnostiach a atribútoch, ktoré daná spoločnosť považuje za vhodné pre ženy a pre mužov a ktoré sa označujú všeobecným pojmom „rod“.“

Právnik Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, ktorý vypracoval hromadné pripomienky k smernici, však hovorí: „Návrh smernice je z veľkej časti vlastne len prepísaný Istanbulský dohovor. Európska únia by veľmi chcela k Istanbulskému dohovoru pristúpiť, ale zatiaľ sa jej to nepodarilo, kvôli nevôli viacerých krajín. To euroúradníkom vôbec neprekáža a už chcú Istanbulský dohovor implementovať v celej EÚ. Samozrejme, aj so všetkými kontroverziami, vrátane zavádzania kontroverzného konceptu gendru do právneho poriadku.“

O čo im ide:

Rozmeňme si to teda na drobné, o čo sa aktivisti z EÚ dlhodobo snažia a ani zďaleka to nie je všetko, čo nás „oslovilo“.

Aby sa zaviedli slovné trestné činy z nenávisti. (Prejavíte nesúhlas s gender ideológiou, lebo ste veriaci človek? Je to nenávisť, máte sa na čo tešiť.)

Aby sa odstránili rodové strereotypy. (Ste žena doma s deťmi a venujete sa rodine? Ste stereotypná, deti vám treba vziať, dať do škôl, družín a krúžkov a vy pôjdete pracovať. Lebo toto stereotyp nie je.)

Aby sa zaviedli podporné služby pre deti bez súhlasu rodičov. (Štát bude zasahovať do fungovania rodín viac, ako si momentálne dokážete predstaviť, opýtajte sa v Nórsku, ako to funguje…)

Aby sa osobitná ochrana poskytovala podľa toho, do koľkých privilegovaných skupín podľa smernice patríte. (Ste tak ako väčšina príslušník majority? Nie ste privilegovaná skupina a človek nemusí byť práve Einstein, aby vedel, čo to pre vás znamená…)

Aby sa médiá a zamestnávatelia k tejto veci špeciálne vyškolili. (Máme málo propagandy v médiách tzv. hlavného prúdu?)

Aby sa poškodeným v trestnom konaní ohľadom sexuálneho správania zakázalo klásť otázky. (Dobre čítate. Právo na spravodlivý proces by týmto zrejme skončilo.)

Aby sa spochybnilo právo rodičov vidieť elektronickú komunikáciu svojich detí. (Už by ste viac nemohli zistiť, či vášmu dieťaťu náhodou nevypisuje nejaký sexuálny predátor.)

Ešte stále si niekto myslí, že v tejto novej Smernici ide o niečo iné, ako o pretláčanie LGBT agendy pod zásterkou ochrany žien pred domácim násilím? Vzhľadom na to, že Slovensko Istanbulský dohovor odmietlo, skúšajú to na nás práve takto. Možno v duchu hesla: „Stokrát opakovaná lož sa stane pravdou“? Určite si ešte spomínate, ako sa „istanbulovalo“ počas covidovej pandémie, kedy poslanci Európskeho parlamentu vyhlásili, že: „Kríza spojená s pandémiou nového druhu koronavírusu pomohla odhaliť „dlhodobú, ale často skrytú pandémiu“, ktorou je domáce zneužívanie a násilie a vyzvali predstaviteľov EÚ, aby raz a navždy prijali nevyhnutné opatrenia a zaviazali sa k odstráneniu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách.“

Zdroje:
Istanbulský dohovor – zombie, ktorého môžete rozstrieľať a on vylezie aj z hrobu - Christianitas
Turecko odstúpilo od Istanbulského dohovoru - Christianitas
O čo v skutočnosti ide v Istanbulskom dohovore a prečo ho treba odmietnuť - Christianitas
Takzvaní „konzervatívci“ v EP chcú prijatie Istanbulského dohovoru - Christianitas
Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru odmietajú organizácie naprieč Európou. Organizujú medzinárodnú petíciu - Christianitas
Chromík: prezidentka nás oklamala - Christianitas

ďalšie zdroje: citizen.go, Aliancia za rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Chcú nám vziať všetko, čomu veríme. Istanbulský dohovor sa vracia! - Christianitas
dyk
Jasne a nádherne:

ht
tps:
//f
b.wa
tch/
dgt
tetKXK9/

Nemám fakebook a tak si to poskladajte.
Mária Jana Krištofovičová shares this
12
Hanka Kraská
Sme tu pre Vás🙏 4 roky driny💕

rukojmi.cz/…tra-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve-5-3-2019

slobodnyvyber.sk/wp-content/uploads/2018/06/IstanbulskyZdohovor.pdf

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo – Slobodný Výber

XI. Kontrolní orgán GREVIO
Provádění Istanbulské úmluvy bude kontro…More
Sme tu pre Vás🙏 4 roky driny💕

rukojmi.cz/…tra-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve-5-3-2019

slobodnyvyber.sk/wp-content/uploads/2018/06/IstanbulskyZdohovor.pdf

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo – Slobodný Výber

XI. Kontrolní orgán GREVIO
Provádění Istanbulské úmluvy bude kontrolovat nadnárodní skupina GREVIO. Tato skupina na základě Článsku 66. odstavce 1 Istanbulské úmluvy "dohlíží na provádění této Úmluvy smluvními stranami." Kontrole bude podléhat plnění všech článků Istanbulské úmluvy, včetně implementace genderové ideologie do národní legislativy a její plnění.
Podle článku 66. odstavce 4. písmene a. Istanbulské úmluvy bude "Volba členů GREVIO založena na těchto zásadách: budou vybíráni transparentním postupem z osob s vysokým morálním charakterem, známých pro jejich uznávané odborné schopnosti v oblastech lidských práv, rovnosti pohlaví, násilí na ženách a domácího násilí, nebo pro pomoc a ochranu obětem, nebo které prokázaly odborné zkušenosti v oblastech upravených touto Úmluvou;". Tyto předpoklady splňují nejlépe zástupci genderových a feministických neziskových organizací, což potvrzuje odstavec 341. Důvodové zprávy, ve kterém stojí, že "Členové GREVIO by měli zejména zastupovat příslušné subjekty a agentury působící v oblasti násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Pokud jsou strany navrženy, může jít například o zástupce nevládních organizací."
Výbor smluvních stran kontrolního orgánu GREVIO podle Článku 12. Istanbulské úmluvy "může na základě zprávy a závěrů GREVIO schválit doporučení adresovaná této smluvní straně: týkající se opatření, která mají být přijata k provedení závěrů GREVIO, a je-li to potřebné, stanovit lhůtu pro podání informací o jejich provedení, a s cílem podporovat spolupráci s touto smluvní stranou za účelem řádného provádění této Úmluvy." Podle odstavce 356 Důvodové zprávy to znamená, "že výbor smluvních stran může přijmout doporučení uvádějící opatření, která má dotčená strana přijmout k provedení závěrů GREVIO, v případě potřeby stanovit datum pro předkládání informací o jejich provádění a podporovat spolupráci s cílem zajistit řádné provádění Úmluvy. Tento mechanismus zajistí respektování nezávislosti společnosti GREVIO ve své monitorovací funkci a současně zavedení "politického" rozměru dialogu mezi stranami."
GREVIO bude ve své podstatě vykonávat dohled nad plněním Istanbulské úmluvy jako politický subjekt, nadřazený národnímu parlamentu.
Členové GREVIO budou podle Přílohy článku 66. odstavců 1-6 požívat výhod imunity, "jaké jsou přiznávány představitelům cizích vlád při dočasném plnění úředních povinností". Imunita jim bude přiznávána podle odstavce 5. dodatku "i tehdy, kdy dotčené osoby již takové funkce nevykonávají."

hlavnespravy.sk/…nbulskym-dohovorom-slovensku-naozaj-koniec/2069155

Je po jasnom trojitom zamietnutí Národnou radou s Istanbulským dohovorom na Slovensku naozaj koniec?
14
Bratislava 29. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

Národná rada je najvyšší orgán zastupiteľskej demokracie na Slovensku, už jej prvé rozhodnutie o Istanbulskom dohovore bolo zaväzujúce aj pre prezidentku. Tá však stále nekoná a z opozície sa dokonca ozývajú hlasy, že nová moc, ktorá príde po voľbách, bude môcť dokument prijať. Ako to teda vlastne je?

Istanbulská úmluva? Útok na civilizaci, horší než Norimberské zákony. Deviantní chování bude normální. Nemusíme to přežít, varuje Foldyna
Vladislav Vojčák
Tá fotka i boxerský úder svedčí za všetko. Od satanistov nemôžeme čakať nič dobré. Vedia že sú pred svojím definitívnym koncom. Nič im nepomôže. Čaká ich večné zatratenie. Zúria, lebo nemajú žiadnu nádej, preto silou mocou chcú strhnúť do pekla čo najviac duší.