Coburg
13791

Chcú nám vziať všetko, čomu veríme. Istanbulský dohovor sa vracia!

Chcú nám vziať všetko, čomu veríme. Istanbulský dohovor sa vracia! Mária Magotsová 27. mája 2022 Politika Spoločnosť ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIAN…
dyk
Jasne a nádherne:

ht
tps:
//f
b.wa
tch/
dgt
tetKXK9/

Nemám fakebook a tak si to poskladajte.
Mária Jana Krištofovičová shares this
12
Hanka Kraská
Sme tu pre Vás🙏 4 roky driny💕

rukojmi.cz/…tra-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve-5-3-2019

slobodnyvyber.sk/wp-content/uploads/2018/06/IstanbulskyZdohovor.pdf

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo – Slobodný Výber

XI. Kontrolní orgán GREVIO
Provádění Istanbulské úmluvy bude kontro…More
Sme tu pre Vás🙏 4 roky driny💕

rukojmi.cz/…tra-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve-5-3-2019

slobodnyvyber.sk/wp-content/uploads/2018/06/IstanbulskyZdohovor.pdf

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo – Slobodný Výber

XI. Kontrolní orgán GREVIO
Provádění Istanbulské úmluvy bude kontrolovat nadnárodní skupina GREVIO. Tato skupina na základě Článsku 66. odstavce 1 Istanbulské úmluvy "dohlíží na provádění této Úmluvy smluvními stranami." Kontrole bude podléhat plnění všech článků Istanbulské úmluvy, včetně implementace genderové ideologie do národní legislativy a její plnění.
Podle článku 66. odstavce 4. písmene a. Istanbulské úmluvy bude "Volba členů GREVIO založena na těchto zásadách: budou vybíráni transparentním postupem z osob s vysokým morálním charakterem, známých pro jejich uznávané odborné schopnosti v oblastech lidských práv, rovnosti pohlaví, násilí na ženách a domácího násilí, nebo pro pomoc a ochranu obětem, nebo které prokázaly odborné zkušenosti v oblastech upravených touto Úmluvou;". Tyto předpoklady splňují nejlépe zástupci genderových a feministických neziskových organizací, což potvrzuje odstavec 341. Důvodové zprávy, ve kterém stojí, že "Členové GREVIO by měli zejména zastupovat příslušné subjekty a agentury působící v oblasti násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Pokud jsou strany navrženy, může jít například o zástupce nevládních organizací."
Výbor smluvních stran kontrolního orgánu GREVIO podle Článku 12. Istanbulské úmluvy "může na základě zprávy a závěrů GREVIO schválit doporučení adresovaná této smluvní straně: týkající se opatření, která mají být přijata k provedení závěrů GREVIO, a je-li to potřebné, stanovit lhůtu pro podání informací o jejich provedení, a s cílem podporovat spolupráci s touto smluvní stranou za účelem řádného provádění této Úmluvy." Podle odstavce 356 Důvodové zprávy to znamená, "že výbor smluvních stran může přijmout doporučení uvádějící opatření, která má dotčená strana přijmout k provedení závěrů GREVIO, v případě potřeby stanovit datum pro předkládání informací o jejich provádění a podporovat spolupráci s cílem zajistit řádné provádění Úmluvy. Tento mechanismus zajistí respektování nezávislosti společnosti GREVIO ve své monitorovací funkci a současně zavedení "politického" rozměru dialogu mezi stranami."
GREVIO bude ve své podstatě vykonávat dohled nad plněním Istanbulské úmluvy jako politický subjekt, nadřazený národnímu parlamentu.
Členové GREVIO budou podle Přílohy článku 66. odstavců 1-6 požívat výhod imunity, "jaké jsou přiznávány představitelům cizích vlád při dočasném plnění úředních povinností". Imunita jim bude přiznávána podle odstavce 5. dodatku "i tehdy, kdy dotčené osoby již takové funkce nevykonávají."

hlavnespravy.sk/…nbulskym-dohovorom-slovensku-naozaj-koniec/2069155

Je po jasnom trojitom zamietnutí Národnou radou s Istanbulským dohovorom na Slovensku naozaj koniec?
14
Bratislava 29. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

Národná rada je najvyšší orgán zastupiteľskej demokracie na Slovensku, už jej prvé rozhodnutie o Istanbulskom dohovore bolo zaväzujúce aj pre prezidentku. Tá však stále nekoná a z opozície sa dokonca ozývajú hlasy, že nová moc, ktorá príde po voľbách, bude môcť dokument prijať. Ako to teda vlastne je?

Istanbulská úmluva? Útok na civilizaci, horší než Norimberské zákony. Deviantní chování bude normální. Nemusíme to přežít, varuje Foldyna
Vladislav Vojčák
Tá fotka i boxerský úder svedčí za všetko. Od satanistov nemôžeme čakať nič dobré. Vedia že sú pred svojím definitívnym koncom. Nič im nepomôže. Čaká ich večné zatratenie. Zúria, lebo nemajú žiadnu nádej, preto silou mocou chcú strhnúť do pekla čo najviac duší.