Clicks1.8K

Kázeň vdp Harvilika: Koho to je cieľ? No kto to nevidí, mi povedzte? Ako môže Eucharistia nakaziť?

Coburg
53
Kázež na Hore Zvir
apredsasatoci
Ján od Križa píše, že sa nás zlý usiluje oklamať pod zámienkou dobra a nie zla, lebo vie, že na zjavné zlo sa nedajú také osoby ľahlo nachytať. Preto musí byť taká osoba ostražitá, dokonca aj v tom, čo sa zdá byť dobré, najmä ak si to vyžaduje poslušnosť.[8]Táto výstraha sa týka plnenia si našich stavovských povinností. Dôležité je aby sme unikali pred tým, čo nám chce zlý ponúknuť, aby sme …More
Ján od Križa píše, že sa nás zlý usiluje oklamať pod zámienkou dobra a nie zla, lebo vie, že na zjavné zlo sa nedajú také osoby ľahlo nachytať. Preto musí byť taká osoba ostražitá, dokonca aj v tom, čo sa zdá byť dobré, najmä ak si to vyžaduje poslušnosť.[8]Táto výstraha sa týka plnenia si našich stavovských povinností. Dôležité je aby sme unikali pred tým, čo nám chce zlý ponúknuť, aby sme robili naviac a čo môže znamenať pre nás aj to, že neurobíme to čo máme. Veľmi dôležitá je tu obozretnosť, viac ako prehnaná horlivosť, ktorá sa prejavuje v konaní vecí „naviac“. Druhou vecou je poslušnosť viery. Voči predstaveným, zákonitým autoritám, voči tým čo nás riadia a spravujú; vo vzťahoch detí k rodičom… V našej poslušnosti ide o láskyplný plán, aký má Boh s nami a voči nám a to diabol nevie pochopiť. Aby nás zmiatol a odradil nás, predkladá nám príležitosti, aby sme na svojich „predstavených“ hľadeli s menšou úctou než na Boha, ktorého zastupujú, nech by boli akýkoľvek.“[9]Poslušnosť viery spočíva v tom, že tí, ktorí sú poverení niesť za nás zdpovednosť ešte nevedia všetko a my im môžeme pomôcť; ako jednotlivci alebo ako spoločenstvo. Poslušnosť spočíva v počúvaní a vedie k slobode. Veľkú úlohu zohráva pokora; Ján učí, aby sme sa tešili z dobra iných ako zo svojho vlastného a úprimne túžili, aby sa vo všetkom dávala prednosť iným ako nám. Je to istý druh duchovnej askézy, cvičenia, spočívajúci v prijímaní hlavne osôb, ktoré mi nie sú až tak sympatické. Inakšie sa nedá pokročiť v láske k blížnemu a ani v nej nepokročíme; nechať sa radšej poúčať iným, ako by som mal ja poúčať iných.[10]Sv. Terézia z Lisieux napísala: „dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, vôbec sa nečudujeme ich slabostiam a poúčame sa aj z najmenších čnostných skutkov, ktoré ich vidíme konať.“
dalila
@ľubica mám modrú knihu. A tam sa píše, že ten vydrží kto bude v jednote s pápežom a oddaný P.Marii
apredsasatoci
Tak sa toho drž!
Nieže sami nevchádzajú, ešte aj iným bránia!

Dik za info. Modrú knihu mám stiahnutu na prečítanie. Teraz viem, že ju mozem zrusit.
dalila
Nerozumiem druhému odstavcu
Kallistratos
S Donem bylo asi veselo... 😉 www.fatym.com/view.php
apredsasatoci
dalila, Ak sa píše v knihe, že mám počúvať za každú cenu pápeža, bez skúmania jeho viery/neviery, takú knihu nepotrebujem. Taká kniha ide proti Boziemu Slovu.
ľubica
dalila, opäť máte problém tam,kde nie je!.... v jednote s pápežom! presne! prečo je vám také ťažké pochopiť túto vetu a nútite ma vám to vysvetliť? Stále je platný J. E. Benedikt XVI. !!! Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi, je tu x videí, x článkov, a Garabandal hovorí jasne:Garabandal a už len traja pápeži?
ľubica
dalila:Dal by Boh, nech je už všetko v poriadku
dyk: "ide o posolstvo z Fatymy, ktoré je vysvetlovane do dnešnej doby: kardinali, biskupi, ... idu do zatratenia"
--------------------------------------
KKC - §675 Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,(769) ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo…More
dalila:Dal by Boh, nech je už všetko v poriadku
dyk: "ide o posolstvo z Fatymy, ktoré je vysvetlovane do dnešnej doby: kardinali, biskupi, ... idu do zatratenia"
--------------------------------------
KKC - §675 Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,(769) ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy.
www.katechizmus.sk
dalila
Ozaj pekne hovorí
dyk
Od 46:58 min. je poľský kňaz Chmelievsky aj s prekladom. Rozoberá Fatimu:

youtu.be/_KOxSq0U9M0
Coburg
V Malackách vzali od 1. júla 2020 kňazovi Petrovi Mášikovi farnosť, a dostal tzv. "sabatický rok" - teda rok mimo pastoráciu. Len na okraj - Peter Mášik dôsledne aj v týchto týždňoch dodržiaval podávanie sv. prijímanie do úst.
Cascia
Ano, tento horlivy a verny Kristov knaz bol potrestany a nie prvykrat.
dyk
Poslušnosť je viac ako obeta!!!
fiat33
@dyk je cnosť poslušnosti a slepá poslušnosť, ktorá je hriechom. Otec Mašik si toto určite nezaslúžil 😭za prejavenú katolícku vieru bol potrestaný. Boj proti pravovernym katolíckym kňazom započal. Prečo nezasiahne biskup aj voči vittekovi, letrichovi, ktorí očividne nehlasaju pravú katolícku náuku ale ešte dostanú priestor v tv na ohlupovanie katolíkov. Zle časy nastali a to sme len na začiatku.…More
@dyk je cnosť poslušnosti a slepá poslušnosť, ktorá je hriechom. Otec Mašik si toto určite nezaslúžil 😭za prejavenú katolícku vieru bol potrestaný. Boj proti pravovernym katolíckym kňazom započal. Prečo nezasiahne biskup aj voči vittekovi, letrichovi, ktorí očividne nehlasaju pravú katolícku náuku ale ešte dostanú priestor v tv na ohlupovanie katolíkov. Zle časy nastali a to sme len na začiatku.😥💒
dyk
"Otec Mašik si toto určite nezaslúžil "
...
Nepočúval. Pokora mu chýba.
...
"Pravoverný katolícky kňaz"
O. Vittek je pravoverný. Dosť som od neho počul a nič zlé nepovedal. A som rád, že som ho spoznal.
Je treba sa vykašľať na všelijakých "pravoverných, tradičných, lefebvristov, tridenťákov" a podobných škodcov v Katolíckej Cirkvi. Bol tu II. VAT. a tak je treba uvádzať jeho dokumenty do praxe. …More
"Otec Mašik si toto určite nezaslúžil "
...
Nepočúval. Pokora mu chýba.
...
"Pravoverný katolícky kňaz"
O. Vittek je pravoverný. Dosť som od neho počul a nič zlé nepovedal. A som rád, že som ho spoznal.
Je treba sa vykašľať na všelijakých "pravoverných, tradičných, lefebvristov, tridenťákov" a podobných škodcov v Katolíckej Cirkvi. Bol tu II. VAT. a tak je treba uvádzať jeho dokumenty do praxe. Čítal som všetky a sú nádherné. Asi si to prečítam ešte raz.
Tridenťáci podrívajú Cirkev.
dalila
Musí pocuvnut, hoci mu puka srdce. A údajne, to neviem ci pravda, že nemenoval pápeža Františka, iba všeobecne povedal pri modlitbe, že nášho pápeža.
dalila
@fiat33 vždy musí pocuvnut, doslova slepo. Okrem prípadu, ak by mu biskup kázal urobiť hriech
2 more comments from dalila
dalila
A P.Masikovi to bude slúžiť len na dobré. Ak vytrva s Bozou pomocou. Ak mu to dali spravodlivo, slúži mu to k pokániu, ak nespravodlivo, je to na jeho posvätenie.
dalila
Dyk, trident ale povolil Benedikt XVI
apredsasatoci
Koho máme poslúchať Boha, či ľudí?!
dalila
Nadriadený zastupuje Boha. Dieťa musí počúvať rodiča (okrem hriechu)
apredsasatoci
Takže, podľa teba boli apoštoli niktosi, keď neposlúchli vtedajšiu najvyššou cirkev - farizejov.
Peter(skala)
O Peter Mášik v Mariánke k dianiu v Cirkvi a vo svete
www.youtube.com/watch
Peter(skala)
... už rozumiem, prečo ho odstavili. Stači vypočuť kazen a porozumieť, že ide o posolstvo z Fatymy, ktoré je vysvetlovane do dnešnej doby: kardinali, biskupi, ... idu do zatratenia. Kto by take niečo počuval a nekamenoval, ak nie práve tí, čo su biskupmi, kardinalmi...?
Cascia
Veru, tvrda je to rec. Kto to ma pocuvat.
Pavol IV
dalila Nic ineho neurobil, iba odmietol robit hriech, ktory mu odpadnuta hierarchia prikazali robit: podavat Eucharistiu do ruk.
ľubica
DEO GRATIAS za dp. Mášika, nech si ho naďalej Matka Božia formuje a chráni. Kráča správnym smerom, ako proroci, tých bolo tiež len sem tam. Modlime sa tí, ktorí to robíme pravidelne za takých kňazov, aby pribúdali. Aby sa nebáli. Prosme hlavne za biskupov, aby sa tí, ktorí nesúhlasili s podávaním SP na ruku, jasne zreteľne vyjadrovali vo veciach viery, liturgie, mravouky, vernosti P. Márii.... v …More
DEO GRATIAS za dp. Mášika, nech si ho naďalej Matka Božia formuje a chráni. Kráča správnym smerom, ako proroci, tých bolo tiež len sem tam. Modlime sa tí, ktorí to robíme pravidelne za takých kňazov, aby pribúdali. Aby sa nebáli. Prosme hlavne za biskupov, aby sa tí, ktorí nesúhlasili s podávaním SP na ruku, jasne zreteľne vyjadrovali vo veciach viery, liturgie, mravouky, vernosti P. Márii.... v týchto hmlistých časoch ked je lož pravda a pravda lož...
Výzva pripojiť sa k modlitbám a pôstu za biskupov od 4.6.2020
dalila
@Pavol IV 😔 neviem. Ja už nič neviem. Podávanie SP je cirkevným nariadením, teda má pocuvnut biskupa. Ale ako to je konkrétne u neho, to sa neodvazujem povedať. Možno či neboli aj veriaci snaživi v zalovani, alebo zo strachu pred koronom sa sťažovali. Dal by Boh, nech je už všetko v poriadku
ľubica
dalila:Podávanie SP je cirkevným nariadením, teda má pocuvnut biskupa.
.............................................
každe svedomie je formované/ deformované. Tým, čo chce veriaci , aby ho najviac ovplyvnilo. Mariológ- v tomto prípade konkrétny kňaz. dp. Mášik sa nechal x rokov a necháva formovať FORMOVATELKOU PAIR EXCELANS, tou ktorá počala,vynosila, porodila NAJVYSSIEHO , SYNA BOZIEHO. AKo …More
dalila:Podávanie SP je cirkevným nariadením, teda má pocuvnut biskupa.
.............................................
každe svedomie je formované/ deformované. Tým, čo chce veriaci , aby ho najviac ovplyvnilo. Mariológ- v tomto prípade konkrétny kňaz. dp. Mášik sa nechal x rokov a necháva formovať FORMOVATELKOU PAIR EXCELANS, tou ktorá počala,vynosila, porodila NAJVYSSIEHO , SYNA BOZIEHO. AKo možete dalila po takto sformovanom veriacom, v tomto prípade knazovi žiadať poslušnosť ktorá ide proti jeho svedomiu!!!??? Ako mi može jedno neverecké nariadenie hoci aj od KBS rozkazovať mne ako veriacej ako budem prijímať SP!!! Ako može jedno neverecké nariadenie hoci aj od KBS rozkazovať hociktorému kňazovi ako bude podávať SP!!!!
Ste načisto stratila rozum? Čo je s vašou vierou? My sme neni cirkev putujúca! Sme bojujúca! A v prvom rade budem bojovať za SVOJHO PANA A KRALA!!!!! ABY BOL DOSTOJNE PODAVANY V SVATOM PRIJIMANI. ABY BOL DOSTOJNE PRIJIMANY! veriacimi!!
Kedy sa vám to načíta, že tu máme časť biskupov v KBS nasiaknutú modernizmom, liberalizmom a elixírom z dielne nosatých, slobodomurarov, ktorí najviac broja proti úcte k Eucharistii!!
dalila
@Cascia môžeš byť konkrétnejší? Kedy a za čo bol ešte trestaný
ľubica
dalila:Dal by Boh, nech je už všetko v poriadku
---------------------------------
prosím vás vy ste v RKC??? ako možete položiť túto otázku???
Vy neviete ža cca od roku 2000 žijeme dobu ktorá sa volá koniec časov??? Vy ste nikdy nečítali MODRU KNIHU od Gobbiho, kde Matka Bozia toto obdobie odpadu hierarchie predpovedala??
Idu velmi zle časy pre RKC, ale len pre verných! pre tých čo opakuju mantry…More
dalila:Dal by Boh, nech je už všetko v poriadku
---------------------------------
prosím vás vy ste v RKC??? ako možete položiť túto otázku???
Vy neviete ža cca od roku 2000 žijeme dobu ktorá sa volá koniec časov??? Vy ste nikdy nečítali MODRU KNIHU od Gobbiho, kde Matka Bozia toto obdobie odpadu hierarchie predpovedala??
Idu velmi zle časy pre RKC, ale len pre verných! pre tých čo opakuju mantry VAT, LUXU, Lumenu a pod modernistickych oblbovakov su to časy pohody! Pohodova cirkev sa mala vždy OK!
Skutoční katolíci zbieraju silu pred bojom ktorý bude pokračovať! Bojom ktorý začali vlastni biskupi proti ovečkám!
Pavol IV
dalila Mila dalila, ty pises: Podávanie SP je cirkevným nariadením, teda má pocuvnut biskupa. Ja sa ta pytam, kto je nadriadeny biskupovi, resp papezovi? Nemali by nahodou oni pocuvat viac Boha ako ludi? Lenze to by museli oni sami najskor verit pravemu Jezisovmu Evanieliu! Nie tomu zriedenemu, kde si moze verit kazdy comu chce, kde uz nie je jedina cesta k Bohu skrze vieru v Jezisa Krista, …More
dalila Mila dalila, ty pises: Podávanie SP je cirkevným nariadením, teda má pocuvnut biskupa. Ja sa ta pytam, kto je nadriadeny biskupovi, resp papezovi? Nemali by nahodou oni pocuvat viac Boha ako ludi? Lenze to by museli oni sami najskor verit pravemu Jezisovmu Evanieliu! Nie tomu zriedenemu, kde si moze verit kazdy comu chce, kde uz nie je jedina cesta k Bohu skrze vieru v Jezisa Krista, kde uz nieje klananie sa demonovi pacamame ohavne modlarstvo atd.
Uvedeny knaz iba hajil Jezisa. O tych, ktori ho potrestali, sa hovori v pisme toto: 1 „Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým koná službu Bohu. Jn;16
dyk
"ide o posolstvo z Fatymy, ktoré je vysvetlovane do dnešnej doby: kardinali, biskupi, ... idu do zatratenia"
...
Tu sa nejedná o Fatimské posolstvo ale je to z Garabandalu.
A keby bol potrestaný za toto, tak to by sme museli mať naozaj blbých biskupov, keby sa ich toto dotklo. Neskutočne blbých!!! A potom by sa už naozaj muselo vyhlásiť:"Zachráň sa kto môžeš!!!" Veď to povedala Panna Mária a tak …More
"ide o posolstvo z Fatymy, ktoré je vysvetlovane do dnešnej doby: kardinali, biskupi, ... idu do zatratenia"
...
Tu sa nejedná o Fatimské posolstvo ale je to z Garabandalu.
A keby bol potrestaný za toto, tak to by sme museli mať naozaj blbých biskupov, keby sa ich toto dotklo. Neskutočne blbých!!! A potom by sa už naozaj muselo vyhlásiť:"Zachráň sa kto môžeš!!!" Veď to povedala Panna Mária a tak to biskupi a kňazi musia brať ako fakt a aj slepí vidí, že sa to napĺňa v skutočnosti.
V dnešnej dobe to už samotný biskupi a kardináli musia tento fakt ohlasovať z kazateľníc a nie za to trestať.
TERRACOTTA
žiaľ, je to tak, pán farár Mášik bol potrestaný, a jeho kapláni pravdepodobne tiež, nechcel odísť z MA, aj keď je pravda, že nad tým sabatickým rokom uvažoval a asi to skôr už avizoval svojmu predstavenému a jemu to teraz vhodne zapasovalo do kariet, tak to hneď využil a poslal "neposlušného" kňaza preč...
ale ja som veľmi vďačná Bohu za takých kňazov, ako je napr. aj Peter Mášik, Štefan Mordel …More
žiaľ, je to tak, pán farár Mášik bol potrestaný, a jeho kapláni pravdepodobne tiež, nechcel odísť z MA, aj keď je pravda, že nad tým sabatickým rokom uvažoval a asi to skôr už avizoval svojmu predstavenému a jemu to teraz vhodne zapasovalo do kariet, tak to hneď využil a poslal "neposlušného" kňaza preč...
ale ja som veľmi vďačná Bohu za takých kňazov, ako je napr. aj Peter Mášik, Štefan Mordel či farár Kuffa, ktorí majú správne priority a na prvom mieste je u nich Boh, sú požehnaním pre putujúcu Cirkev a už len nech im Matka Božia pomáha vytrvať v ich nasledovaní nášho Spasiteľa
a čo sa týka biskupov a kardinálov, vďaka Bohu, že sa stále nájdu aj medzi nimi takí, ktorí tiež majú na prvom mieste Boha a ich život to dokazuje, ale, žiaľ (a sklamali ma aj mnohí slovenskí biskupi, v podstate celá KBS, ale nechce sa mi veriť, že všetky tie ich nariadenia boli jednohlasné) mnohí sú akýsi poblúdení a pri tom si myslia, že konajú službu Bohu, ako to správne citoval z Písma Pavol IV 🥺
Peter(skala)
niektorí ludia su naivní a niektorí tvrdohlaví, o čom hovoril Ježiš, ked povedal: maju uši ale nepočuju, maju očči, ale nevidia.

naivní su slniečkari, liberali.... ked si myslia, že nič vážne sa nedeje a tak nič nerobia preto, aby sa hriešni ludia zmenili. Myslia si že ide len o všedne hriechy alebo len nejaké nedopatrenia.

Horšie je, ked ludia kvôli zatvrdilému srdcu nechcu prijať realitu o …More
niektorí ludia su naivní a niektorí tvrdohlaví, o čom hovoril Ježiš, ked povedal: maju uši ale nepočuju, maju očči, ale nevidia.

naivní su slniečkari, liberali.... ked si myslia, že nič vážne sa nedeje a tak nič nerobia preto, aby sa hriešni ludia zmenili. Myslia si že ide len o všedne hriechy alebo len nejaké nedopatrenia.

Horšie je, ked ludia kvôli zatvrdilému srdcu nechcu prijať realitu o tom, že posolstvo Ježiša krista a fatimskej Panny Márie sa vžťahuje aj na dnešnu dobu. Obidvaja totiž hovoria, že ludia sa postavia proti sebe v rodine, na uliciach, ... takže otec, proti deťom a naopak. Knazi, proti knazom, biskupi proti biskupom ....

V sučasnosti to vidieť takto: Jediní biskupi ktorí sa rozhodli podávať sv.prijímanie do ust a to hygienickými lyživcami, tak ako to mali urobiť aj ostatní biskupi - sú Chautur a Vasil
tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/jedini-biskupi-…
Dokonca najprv vydali list, kde budu podávať Eucharistiu len do ruk, ale neskôr sa rozhodli podávať do ust a to lyžicami, ktoré zaobstarali pre každeho.

Vidíš ten rozdiel? Tu namahu-ochotu urobiť maximum pre uctu k Ježišovi? Ako Dvaja vierozveztcovia Cyril a Metod. Dvaja proti všetkým biskupom. Ani jeden biskup z ostatných slovenských biskupov doteraz tak neurobili a pritom pohli určiť aspon 1.kostol, kde by sa tak podávalo.

Takže Slová Ježiša a Márie sa vzťahuju do dnešnej doby.

Otázne je, či veriaci chcu to vidieť a počuť alebo budu zatvarať oči a uši pred realitou, či už z naivity alebo tvrdohlavosti.

Niektorí už pochopili, že z virusom sa to tak skoro neskončí a tým pádom ani s navratením do predkoronavirusového spôsobu podávania Eucharistie, ale otazne je, kedy pridu na to, že ide o skutočne evanjeliové rozdelenie ?

... že ide o skutočný rozpor o ktorom hovorila fatimská Panna Mária? Je to podobne ako so zasvätením Jej srdcu. Kolkí su takí, čo ešte stale si myslia, že už netreba zasväcovať lebo už to urobil sv.JPII. ?!

Prečo potom Rusko je stale hrozbou?
Prečo komunisti su stale hrozbou?

Lebo zasvätenie nestačí len raz urobiť a upevnovať jednotu medzi biskupmi a kardinalmi to tiež nestačí len raz, či lokalne

Preto s niektorými biskupmi sa nedá normálne rozprávať.
Zvolenský a Chovanec, Sečka, Bober... to su len vonkajšie predstavy ale v skutočnosti ťa pošlu kade lachšie, lebo oni nemienia obetovať čas a peniaze na NEJAKE lyžice :)

Apropo: prečo sa vôbec niekto diví, kto sám nemá záujem sa obetovať a radšej pôjde na prijmanie do rúk?
🤔
apredsasatoci
Aj Kramár na tv Lux hovoril o obetovaní sa. Samozrejme, druhých, nie svojom. Ako príklad uviedol transplantáciu orgánov. Pýtam sa: Je ešte väčšie hovado na svete, či on je sám?!
Ak som sa dotkla svojou rétorikou niekoho veľmi citlivého a jemného sa Ospravedlňujem.
Pavol IV
Peter(skala) , TERRACOTTA , dyk Vsetci tu hovorite o tom, co sa deje a kazdy to vnima po svojom. Jedni vidia to najvecsie zlo v tom, ze sa prijima SP tak, ci onak, ini sa zase pru o to, ktore zo zjaveni je to prave a dolezitejsie, ini tu vyzdvihuju tych ci onych knazov a velebia ich za svetske ciny. Toto su vsak iba dosledky a ovocie toho, co je podstatne a na to si nikto z vas nechce ani len …More
Peter(skala) , TERRACOTTA , dyk Vsetci tu hovorite o tom, co sa deje a kazdy to vnima po svojom. Jedni vidia to najvecsie zlo v tom, ze sa prijima SP tak, ci onak, ini sa zase pru o to, ktore zo zjaveni je to prave a dolezitejsie, ini tu vyzdvihuju tych ci onych knazov a velebia ich za svetske ciny. Toto su vsak iba dosledky a ovocie toho, co je podstatne a na to si nikto z vas nechce ani len pomysliet nieto este prijat ako fakt. A sice, ze vedenie RKC prestalo hlasat PRAVE EVANIELIUM JEZISA KRISTA !!! Co mi dava istotu k tak zavaznemu tvrdeniu? Je to konanie hierarchie v pokoncilnej dobe, ktore pokracuje v dnesnej dobe a mozno teraz zacina vrcholit.
Ako inac mozeme chapat synkretizmus s inymi nabozenstvami a heretickymi tvrdeniami, ze neexistuje iba jedina cesta do Nebeskeho kralovstva, ktorou je viera v Jezisa Krista(Jn;14;6), ale ze staci byt dobrym clovekom a moze si verit v co chce. ( www.youtube.com/watch )
Ako inac mam chapat modernizmus, fal. ekumenizmus, relativizmus a podobne -izmy ako zvedenie z uzkej cesty, ktorou je Jezis a nasmerovat cim viac ludi na dialnicu, veducu do zatratenia?
Ked sa clovek zrazu ocitne na pohodlnej autostrade, nevadia mu uz ani take ohavnosti, ako uctievanie demonskej modly pacamamy v baz. sv. Petra( www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch atd. )nevadi mu uz ani to, ze znesvecuje sv. Eucharistiu nehodnym prijimanim atd...
Najzavaznejsie, je vsak to, ze si neuvedomuju, coho sa vlastne hierarchia RKC tymto dopusta a co je toho dosledkom!!! Pismo hovori : 6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty! 10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, NEBOL by som Kristovým služobníkom.(GAL;1;6-10)
Tu vyvstava otazka, Kto toto vsetko kona, alebo je s nim v jednote, je este Kristovym sluzobnikom????
dyk
"Dyk, trident ale povolil Benedikt XVI" ALE PREČO? LE TEIDENŤÁCI SÚ TVRDOHLAVÝ A NECHCÚ SA PODRIADIŤ A TAK HROZILO, ŽE BY ODPADLI OD CIRKVI A TÝM OD VIERY. Plakať nad starou liturgiou znamená neveru v Ducha Svätého ktorý tvori v živote Cirkvi nové veci a pripravuje ju na niečo ešte krajšie.
Peter(skala)
.Pavol VI..
ideš dobrým smerom nahor... ked hladaš ešte vinníka, ale nezabudni prosim ťa na seba, lebo vieš aký je dnes deň?

ževraj deň upálenia Ján Husa.
On tiež hladal vinika smerom nahor, čiže papeža, tiež sa odvolaval na evanjelium a podobné akože pravoverne učenia, ale ako dopadol ?

Neide ani tak o smrť, ved sv.Jana rovnako bola upalena, ale všimni si ten rozdiel:

o.Hus zaťal do viditelne…More
.Pavol VI..
ideš dobrým smerom nahor... ked hladaš ešte vinníka, ale nezabudni prosim ťa na seba, lebo vieš aký je dnes deň?

ževraj deň upálenia Ján Husa.
On tiež hladal vinika smerom nahor, čiže papeža, tiež sa odvolaval na evanjelium a podobné akože pravoverne učenia, ale ako dopadol ?

Neide ani tak o smrť, ved sv.Jana rovnako bola upalena, ale všimni si ten rozdiel:

o.Hus zaťal do viditelnej hlavy Cirkvi (papeža) tým že sa ho verejne zriekol
sv.Jana neodsudila papeža, ale svojimi skutkami chranila veriacich francuzska a napokon aj Česka, ked napísala vystražný list a teraz počuvaj pozorne: o.Jánovi Husovi.
😲
ano, počuje š dobre... o.Husovi, tomu, ktorý pod zasterkou evanjelia odsudil hlavu Cirkvi, aby sám sa nou stal. To však sa mu stalo osudným a dnes ho márne bude niekto hladať medzi svätými a prosiť o orodovanie, lebo z vlastnej vôle sa stal presne tým, čím pohrdal: protestantom
ľubica
skala: 1/ koľko máme teraz pápežov? 2/ jeden musí byť falošný
Pavol IV., hovori proti tomu človeku, ktorý uráža Boha! ktorý pokračuje v synkretizme, ekumenizme.... robí x prešlapov voči Božím prikázaniam, uráža Trojjediného Boha / nekľaká pred ním v Eucharistii, ale zato kľaká a bozkáva nohy svetských inovercov v deň, ked náš Pán ustanovil Najsvätejšiu Oltárnu Sviatosť a Sviatosť kňazstva! …More
skala: 1/ koľko máme teraz pápežov? 2/ jeden musí byť falošný
Pavol IV., hovori proti tomu človeku, ktorý uráža Boha! ktorý pokračuje v synkretizme, ekumenizme.... robí x prešlapov voči Božím prikázaniam, uráža Trojjediného Boha / nekľaká pred ním v Eucharistii, ale zato kľaká a bozkáva nohy svetských inovercov v deň, ked náš Pán ustanovil Najsvätejšiu Oltárnu Sviatosť a Sviatosť kňazstva! Apoštoli boli predsa biskupmi! O nespočetných narážkach a urážkach Bolestnej Matky z úst rímskeho biskupa ani nehovorím... tiež o ním na jednej strane vyzdvihovaných prohomosexuálnych knazov, biskupov, kardinálov a na druhej strane o permanentné vyhadzo kvalitných kňazov, biskupov a kardinálov.... , o rušení overených ustanovizní zasadzujúcich sa za ochranu života a prerobenie týchto na dom ekumenických služobníkov z iných náboženstiev pomlčím.....
Pavol IV
Peter(skala) Prepac, ale porovnavas neporovnatelne!! Asi ti uniklo, ze v dobe Kostnickeho koncilu bolo trojpapezstvo, rimsky Gregor XII, avignonsky JanXIII a na kostnickom koncile zvolili MartinaV.
O janovi Husovi mas velmi jednoduche informacie a tvoje tvdenia su viacmenej postavene na piesku. Tu a teraz nie je priestor na obsirnu disputu o tom, kto vlastne bol, ci nebol Hus. Ani sa necitim byt …More
Peter(skala) Prepac, ale porovnavas neporovnatelne!! Asi ti uniklo, ze v dobe Kostnickeho koncilu bolo trojpapezstvo, rimsky Gregor XII, avignonsky JanXIII a na kostnickom koncile zvolili MartinaV.
O janovi Husovi mas velmi jednoduche informacie a tvoje tvdenia su viacmenej postavene na piesku. Tu a teraz nie je priestor na obsirnu disputu o tom, kto vlastne bol, ci nebol Hus. Ani sa necitim byt kompetentny. Ale mozes si to velmi jednoducho dohladat v dobovych dokumentoch.
Ty si ma priradil k Husovi a tvrdis, ze obaja hladame vinnika smerom nahor. Cim ja hladam nejakeho vinnika??? Snad tym, ze poukazujem na ciny poslednych papezov, ktore su v prikrom rozpore s Evanieliom Jezisa Krista? Nie, ja nehladam vinnika, pretoze vinnikom je kazdy, kto ignoruje jasne herezy a bludy, ktore su prezentovane ako pravda.
Pavol IV
ľubica Podla teba je ten druhy bez viny?
Peter(skala)
premna zamna aj keby bolo 7papežstvo, vždy je to tak, že jeden z nich je pravoplatný papež a o.Hus bol typický katolicky sektar ktorý si zvolil cestu schizmy-oddelenia, čiže cestu protestantizmu.

Každý, kto neuznáva papeža za hlavu Cirkvi už sklzol na cestu protestanizmu. Taký človek má sice katolicitu na perach, ale skutkom je už protestant.

To je ten istý duch ako u zakonikoch:
na perach mali…More
premna zamna aj keby bolo 7papežstvo, vždy je to tak, že jeden z nich je pravoplatný papež a o.Hus bol typický katolicky sektar ktorý si zvolil cestu schizmy-oddelenia, čiže cestu protestantizmu.

Každý, kto neuznáva papeža za hlavu Cirkvi už sklzol na cestu protestanizmu. Taký človek má sice katolicitu na perach, ale skutkom je už protestant.

To je ten istý duch ako u zakonikoch:
na perach mali jediné naboženstvo-jediného Boha, ale skutky svedčili o nich, že si len vytvorili svoje vlastne naboženstvo.

Nakoniec to potvrdil Ježiš Krsitus, ked im vzal naboženstvo i moc.
Oni sice navonok vyzerali že su nadalej v jedinom Bohom založenom naboženstve, ale v skutočnosti už v nom boli apoštoli.

a to iste aj dnes: katolici, ktorý prestali uznávať hlavu apoštolov a pridružili sa ku klerikom, ktorí takisto neuznávaju papeža - tak sa oddelili ako tí zakonici. Ešte o tom nevedia resp. si to nechcu prriznať, ale už su mimo jedineho naboženstva-Cirkvi.

Tak dopadol knaz Ján Hus a tak dopadli knazi z KC, ktorí už neuznávaju papeža.
Pavol IV
Peter(skala) To je ten istý duch ako u zakonikoch:
na perach mali jediné naboženstvo-jediného Boha, ale skutky svedčili o nich, že si len vytvorili svoje vlastne naboženstvo.

Toto presne robi Bergolio, vytvara si vlastne nabozenstvo, ktore odporuje Evanieliu Jezisa Krista !!!
Mne nemozes vytykat, ze neuznavam papeza. Ja primat papeza v Cirkvi uznavam. Ja iba neuznavam osobu, ktora sa svojimi …More
Peter(skala) To je ten istý duch ako u zakonikoch:
na perach mali jediné naboženstvo-jediného Boha, ale skutky svedčili o nich, že si len vytvorili svoje vlastne naboženstvo.

Toto presne robi Bergolio, vytvara si vlastne nabozenstvo, ktore odporuje Evanieliu Jezisa Krista !!!
Mne nemozes vytykat, ze neuznavam papeza. Ja primat papeza v Cirkvi uznavam. Ja iba neuznavam osobu, ktora sa svojimi skutkami sama spreneverila svojmu uradu!
Tak je povinny robit kazdy, kto uveril Jezisovej Pravde a ostava v nej, je povinny oddelit sa od herez a bludov.
Peter(skala)
a ktorého papeža, ak smiem vedieť?
🤔
Pavol IV
Peter(skala) Na to si uz musis dat odpoved sam. Staci ti, ak zacnes porovnavat ciny a slova jednotlivych papezov, ci su v zhode s Evanieliom Jezisa Krista. Ak veris Jezisovmu Evanieliu a nie cloveku, odpoved ti musi byt hned jasna.
dyk
Garabandal:
- Výstraha
- Zázrak
- Trest
"V tých časoch bude dôležitú úlohu mať sv. Jozef."
Frog
3. července měl premiéru druhý díl filmu Garabandal
Garabandal, nezadržitelný vodopád
dyk
Pápež František vložil meno sv. Jozefa do modlitby hneď po P. Márii.
apredsasatoci
dyk, A čo čakáš? Ze ti kolaborant prezradí svoju kolaboráciu? bergoglio nie je debil, na rozdiel od teba.
Kallistratos
Mohl by ses apredsasatoci chovat slušně a přestat jiné, v tomto případě dyka, urážet bez příčiny? Je to tak těžké a nebo se neumíš ovládat? Co tě sžírá?
Ondrej Ukazovak
Povzbudzujúca a odvážna kázeň tohoto kňaza, ktorý si zaslúži našu úctu a vďaku. Naša Nebeská Patrónka Panna Mária mu vyprosila silu, aby v týchto ťažkých časoch povzbudil veriacich a otváral im oči. Je však iba otázkou času, kedy po ňou pôjdú, ako idú po statočnom kňazovi Mariánovi Kuffovi. Kedy sa zobudia aj ostatní kňazi a začnú otvárať veriacim oči? Keď budú mlčať, tak začnú "hovoriť kamene", …More
Povzbudzujúca a odvážna kázeň tohoto kňaza, ktorý si zaslúži našu úctu a vďaku. Naša Nebeská Patrónka Panna Mária mu vyprosila silu, aby v týchto ťažkých časoch povzbudil veriacich a otváral im oči. Je však iba otázkou času, kedy po ňou pôjdú, ako idú po statočnom kňazovi Mariánovi Kuffovi. Kedy sa zobudia aj ostatní kňazi a začnú otvárať veriacim oči? Keď budú mlčať, tak začnú "hovoriť kamene", ako sa píše v Písme. Čoho sa boja? Že prídu o posty o plat? O život? Možno príde zopár z nich aj o samotný život, lebo diabol má veľkú silu, ale zachránia tým celé stádo. Ak nie, tak padneme s nimi všetci.
Peter(skala)
Odvážny prejav o.Dušana 😇