pl.news
2.3K

Franciszek przyznaje, że wykłada doktrynę inną niż Jan Paweł II i Benedykt XVI

Papież Franciszek stwierdził, że zmiana Katechizmu w sprawie kary śmierci jest "postępem w doktrynie w czasie ostatnich pontyfikatów".

W przemówieniu do członków "Międzynarodowej Koalicji Przeciwko Karze Śmierci" (ICDP) 17 grudnia insynuował, że kara śmierci jest "zawsze" odrzuceniem Ewangelii i ludzkiej godności.

Franciszek swoją nową teorię oparł na "zmianie sumień Chrześcijan", która jest kompletnie niemierzalna.

Franciszek oskarżał też swoich poprzedników: "nawet w państwie papieży kara ta była wykorzystana, a ignorowano przewagę miłosierdzia nad sprawiedliwością".

Kara śmierci jest częścią prawa do obrony, które pozwala jednostkom lub społeczeństwom stosować siłę do obrony swojego życia, w tym również - w pewnych okolicznościach - do zadania w tym celu śmierci.

Ta nauka wypływa z Biblii i uniwersalnego myślenia. Wynurzenia Franciszka dotyczące karty śmierci nie idą w stronę rozwinięcia ani poprawy tego nauczania.

Grafika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsLkopsunaum