Otčenáš
26713
Otčenáš
Modré Hluboké Nebe a David Michael Emeth nějakým způsobem došli k názoru, že Ježíš nemyslí vážně, co říká. (Viz jejich komentáře.) To je ale velmi nebezpečný názor. S jejich způsobem myšlení totiž nikdy nebudou konat, co přikazuje Ježíš. Jak by totiž, při svých názorech, mohli vědět, co mají činit?
Například - Ježíš od svých učedníků žádá, aby se vzdali všeho ve světě a pak teprve ho přišli …More
Modré Hluboké Nebe a David Michael Emeth nějakým způsobem došli k názoru, že Ježíš nemyslí vážně, co říká. (Viz jejich komentáře.) To je ale velmi nebezpečný názor. S jejich způsobem myšlení totiž nikdy nebudou konat, co přikazuje Ježíš. Jak by totiž, při svých názorech, mohli vědět, co mají činit?
Například - Ježíš od svých učedníků žádá, aby se vzdali všeho ve světě a pak teprve ho přišli následovat. Je to snad hyperbola, jak zde uvedl David Michael Emeth? Ježíš přeháněl, úmyslně zveličoval? Takže snad jeho příkaz neplatí? A jaký příkaz tedy platí? že by všechny Ježíšovy řeči byly pouze hyperboly a neplatí žádný z Ježíšových příkazů? Mé tvrzení, že Ježíš říkal vše tak, jak to myslel, je pro Modré Hluboké Nebe blbinou. Já si ale nemohu myslet, že Ježíšovy příkazy jsou blbiny, protože Pánu Ježíši věřím.
Čtěte všichni pozorně, co říká Ježíš -
4„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. 26A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — a zřítil se a jeho pád byl veliký.“
Jestliže převracíte význam slov, zlehčujete je, dáváte jim jiný význam, pak samozřejmě nemůžete činit Ježíšova slova, která slyšíte (čtete). Zvláště, když jim nevěříte. Podle samotného Ježíše, ve kterého dosud marně doufáte, stavíte na písku.
Pán Ježíš Kristus opravdu neříkal blbiny. Právě naopak. Apoštol Petr to vyslovil pro poučení všem dalším pokolením - Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života. J 6:68b
Takže žádné paraboly, žádné blbiny, ale slova věčného života.
Styďte se, Modré Hluboké Nebe a David Michael Emeth.
Otčenáš
Toto jsou slova věčného života -
29Pohoršuje-li tě oko tvé pravé, vylup je a vrhni od sebe; neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla.30A jestli pravá ruka tvá tě pohoršuje, utni ji a vrhni od sebe, neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla. Z Horského kázání (základ Ježíš…More
Toto jsou slova věčného života -
29Pohoršuje-li tě oko tvé pravé, vylup je a vrhni od sebe; neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla.30A jestli pravá ruka tvá tě pohoršuje, utni ji a vrhni od sebe, neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla. Z Horského kázání (základ Ježíšova učení) Mt 5:29-30
dyk
Teoretikov je na tomto svete hádam viac, ako obyvatelov na tejto zemeguli.
Otčenáš
To je pravda. Proto každého z vás vybízím, abyste dělali to, co učí Ježíš.
Otčenáš
Modré Hluboké Nebe, Pán Ježíš Kristus své učení předložil lidem v Kázání na Hoře. U Ježíše v žádném případě nehledej rozpor mezi tím, co říkal a tím, jak to myslel. Myšlení i vyřčená slova Pána Ježíše jsou v dokonalé jednotě, jak co myslel, tak to říkal.
29Pohoršuje-li tě oko tvé pravé, vylup je a vrhni od sebe; neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé …More
Modré Hluboké Nebe, Pán Ježíš Kristus své učení předložil lidem v Kázání na Hoře. U Ježíše v žádném případě nehledej rozpor mezi tím, co říkal a tím, jak to myslel. Myšlení i vyřčená slova Pána Ježíše jsou v dokonalé jednotě, jak co myslel, tak to říkal.
29Pohoršuje-li tě oko tvé pravé, vylup je a vrhni od sebe; neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla.30A jestli pravá ruka tvá tě pohoršuje, utni ji a vrhni od sebe, neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla. Z Horského kázání (základ Ježíšova učení) Mt 5:29-30
Znovu opakuji, jsou to příkazy pro učedníky. Nikdo vás nenutí, abyste se stali učedníky. Pán Ježíš Kristus přišel ukázat Cestu, předem všem oznámil, že se na Cestu vstupuje těsnou branou a že Cesta je velmi úzká. Tak proč takové reptání? Jde přece o věčný život. Není lépe obětovat úd, který vede k pádu do propasti pekelné, aby člověk získal život věčný? Jistěže ano. Ježíšova rada je vpravdě osvobozující. Ježíš osvobozuje pro Nebeské království, pro věčný život. Nemusíte si nic sekat, ani vylupovat, pokud se naučíte ovládat.
Problém spočívá v tom, že máte falešné pastýře. Namluvili vám, že už jste Ježíšovými učedníky. Když jste pak konfrontováni s Ježíšovými příkazy, nutně narážíte. Falešní pastýři pak vše vysvětlují tak, že Ježíš něco říkal a že to myslel úplně jinak. Tím do vašich myslí zasadili zmatek a většina z vás rezignovala na vlastní rozum a vlastní zodpovědnost. Přitom je pouze na vás, zda uvěříte Ježíši, či nikoli. Když byste uvěřili, konali byste skutky z víry. Takhle nic.
A proč nejsme jedno? Já nemohu být jedno s těmi, kteří zpochybňují nebo převrací Ježíšovo slovo.
David Michael Emeth
Taky cedíš komáry, polykaje velblouda? Jestli nevíš, co je hyperbola, tak Bibli radši vůbec nečti. 🙂
Otčenáš
Takže patříš k těm, kteří si myslí, že Ježíš něco říká a myslí to zcela jinak? Přehlédl jsi, že se zde neřeší Ježíšovo podobenství, ale přímá, pro někoho příliš tvrdá řeč. Zatím jsi toho moc k věci nenapsal. Útočíš na mne, ale já Ježíše zapřít nemohu.
Modré Hluboké Nebe
Ojčenáš, nezlob se, ale meleš blbiny. Evidentně musíš za každou cenu "osvětlit" všechno co jakoby říkáš, jenže tím nejsi velký, ale mrňous který prostě neumí říct zkrátka NEVÍM. Protože nevíš, nevím to já, ani ty, ani ten ani ten ani tamten, protože jsme stále ještě v padlém světě temnoty a ani o něm nemáme většího ponětí než to, že nás zde trýzní tlak zla. Natož tak něco přesně definovat o …More
Ojčenáš, nezlob se, ale meleš blbiny. Evidentně musíš za každou cenu "osvětlit" všechno co jakoby říkáš, jenže tím nejsi velký, ale mrňous který prostě neumí říct zkrátka NEVÍM. Protože nevíš, nevím to já, ani ty, ani ten ani ten ani tamten, protože jsme stále ještě v padlém světě temnoty a ani o něm nemáme většího ponětí než to, že nás zde trýzní tlak zla. Natož tak něco přesně definovat o nebeských výšinách. Nevím nic, jen to podstatné - Jeshua je Spasitel a cesta Domů vede tam, kde je ON. Ostatní slovní hrátky nikdy nepřinesly nic dobrého. Jenom církve, rozdělení, nábožwnství, nenávist, frustraci, zlo rezignaci a smrt.
Blahovec01
Modré hluboké nebe:
Píšeš, že Otčenáš píše blbiny. Chcelo by to napísať konkrétne aké. Píšeš veľa blábolov okolo toho, ale ani jeden argument. Uveď konkrétne tie blbiny, lebo ja tam nevidím ani jednu. Nebuď ako Zvolenský alebo Kramara. Budú rozprávať hodinu o niečom, ale ani sám pán Boh nevie o čom. Keby povedali konkrétne k veci, pravdu, tak povedia päť viet a je po ich vedeckom teologickom …More
Modré hluboké nebe:
Píšeš, že Otčenáš píše blbiny. Chcelo by to napísať konkrétne aké. Píšeš veľa blábolov okolo toho, ale ani jeden argument. Uveď konkrétne tie blbiny, lebo ja tam nevidím ani jednu. Nebuď ako Zvolenský alebo Kramara. Budú rozprávať hodinu o niečom, ale ani sám pán Boh nevie o čom. Keby povedali konkrétne k veci, pravdu, tak povedia päť viet a je po ich vedeckom teologickom vystúpení. A mlčali by. Oni sú také generátory na výrobu jalových slov a balastu. Takže napíš konkrétne aspoň jednu blbinu. Ďakujem.
Modré Hluboké Nebe
Blahovec -vůbec nevěřím tomu co píšeš. Je to celé umělé a jedovaté. Pokud nerozpoznáš blbiny, tak také NEVÍŠ. Je tak těžký si to přiznat, ale zároveň i osvobozující....
Otčenáš
Modré Hluboké Nebe, napiš, co považuješ za blbiny. Neostýchej se.
Blahovec01
Modré Hluboké Nebe - a opäť do otrepu to isté. Nie každý je taký múdry génius ako si ty. Žiadam preto, keby si napísal aspoň jednu "blbinu". A píš k veci, toto je diskusný portál a nie monológ na seanse komsomolských sektárov. K veci. Dúfam, že rozumieš. Ešte raz K VECI!
Modré Hluboké Nebe
Tato kategorická tvrzení ubližují. Nepochopení slov Jeshui vede často do blázinců nebo k sebevraždám. Kdysi na naší faru chodil týpek který se neustále dožadoval faráře aby mu vyloupl oko, protože ho svádí a nechce do pekla. Jeho vnitřní zhroucení bylo tak vážné, že to skutečně vážně myslel. Přece je to napsané v Bibli. Já se ptám, nakolik je Písmo převrtané k obrazu někoho jiného než Stvořitele.…More
Tato kategorická tvrzení ubližují. Nepochopení slov Jeshui vede často do blázinců nebo k sebevraždám. Kdysi na naší faru chodil týpek který se neustále dožadoval faráře aby mu vyloupl oko, protože ho svádí a nechce do pekla. Jeho vnitřní zhroucení bylo tak vážné, že to skutečně vážně myslel. Přece je to napsané v Bibli. Já se ptám, nakolik je Písmo převrtané k obrazu někoho jiného než Stvořitele. V Písmu NEEXISTUJE vztah Ježíše ke zvířatům a přírodě. Objevují se napříč Biblí rozporná tvrzení kdy jeden citát vyvrací v podstatě ten další. Vše se ale řeší tak, že kdo vyjádří pochybnost o celkové nesrozumitelnosti Písma není v Duchu Svatém. No pak proč tu je stovka církví, které se navzájem naprosto nenávidí a utrhli by si hlavy. Brum brum brum...tady je něco hodně špatně. Z Bible nevychází soulad Stvořitele a Jeho absolutní vznešenost, ale nervství, tresty, šílenství. Z toho lidi chřadnou a odpadávají v protivenstvích, protože pláčí beznadějí a chladem "Boha". To co nosatý satan nemohl z Písma vyrvat je to, že Jeshua je Syn Boží, přišel za nás zemřít, vstal z mrtvých a otevřel nám cestu Domů. To úplně stačí, abychom všichni byli jedno. Ale nejsme..nejsme..nejsme kamarádi....je tu nenávist, zášť zloba, skepse...jo jo jo...je to zlé...nejsme JEDNO,..kdoví tak proč??.)))))))))))))
David Michael Emeth
Je to jednoduché - nesmíš se nechat zabíjet literou. 🙂
2 Kor 3:6:
Litera zabíjí, ale Duch dává život.
Otčenáš
6On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje. 2Kor 3:6
Opět nedorozumění. Zde se apoštol Pavel vymezuje proti Zákonu, Staré smlouvě. Zákon je litera, Ježíšovo učení je Duch oživující.

Související výroky -
1Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale …More
6On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje. 2Kor 3:6
Opět nedorozumění. Zde se apoštol Pavel vymezuje proti Zákonu, Staré smlouvě. Zákon je litera, Ježíšovo učení je Duch oživující.

Související výroky -
1Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. 2Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. R 8:1-2

4Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. R 10:4

18Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Ga 5:18
Samson1
Jo, v dnešní době vyžaduje,, kdo se cítí povolaní a mají potřebné vzdělání, aby opustili život pro manželství, rodinu a odešli studovat do semináře, kde se zkoumá jejich povolání ke kněžské službě, formuje jejich život pro zasvěcené povolání stát se duchovními otci. Přijat závazky chudoby, čistoty a poslušnoti, následování Krista. Ideál být knězem, podle Srdce Kristova. K tomuto ideálu se musí …More
Jo, v dnešní době vyžaduje,, kdo se cítí povolaní a mají potřebné vzdělání, aby opustili život pro manželství, rodinu a odešli studovat do semináře, kde se zkoumá jejich povolání ke kněžské službě, formuje jejich život pro zasvěcené povolání stát se duchovními otci. Přijat závazky chudoby, čistoty a poslušnoti, následování Krista. Ideál být knězem, podle Srdce Kristova. K tomuto ideálu se musí kněží vždy vracet, pokud chybují.
David Michael Emeth
Tohle jsi nečetl?
Luk 19:8-9:
"Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův." 🙂
Od Zachea evidentně všechno nepožadoval, spokojil se s polovinou.
😉
Otčenáš
Jde pouze o nedorozumění. Představme si, že by Zacheus bez rozmyšlení dal celý svůj majetek chudým? Z jakých prostředků by potom vracel čtyřnásobně těm, které ošidil? Pokud se stal Zacheus učedníkem Pána Ježíše, jistě se po vyrovnání s ošizenými, pokud ještě cosi zbylo, zbavil všeho majetku.
Je tu ještě jeden příběh. Sk 5:1-11
Manželé Ananiáš se Safirou předstírali, že dávají celý výtěžek z prod…More
Jde pouze o nedorozumění. Představme si, že by Zacheus bez rozmyšlení dal celý svůj majetek chudým? Z jakých prostředků by potom vracel čtyřnásobně těm, které ošidil? Pokud se stal Zacheus učedníkem Pána Ježíše, jistě se po vyrovnání s ošizenými, pokud ještě cosi zbylo, zbavil všeho majetku.
Je tu ještě jeden příběh. Sk 5:1-11
Manželé Ananiáš se Safirou předstírali, že dávají celý výtěžek z prodeje pole. Znamená to, že lhali, předstírali učednictví.
Přemýšlejte o tom, co Ananiášovi říká Petr_
3Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku za to pole? 4Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když jsi je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“
Nemuseli odevzdávat vůbec nic, mohli si s polem, případně s utrženými penězi dělat, co chtěli. Oni ale předstírali učednictví, předstírali víru v Ježíše Krista, předstírali skutek z víry. Nelhali lidem, ale Bohu.
Chápete to? Nikdo nikoho k učednictví nenutil a nenutí.
Modré Hluboké Nebe
Je osvobozující se ani nenažrat, protože není za co:))
Otčenáš
22Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 24Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! Lk 12:22-24

Je to stále o jednom - buď věřím nebo nevěřím.
Otčenáš
Je mnoho těch, kteří sami sebe považují za učedníky Pána Ježíše Krista.
David Michael Emeth
Vztahuješ to i na sebe? 😎
Otčenáš
Samozřejmě, myslel sis, že ne? Můj výrok má však myslící jedince vést k přemýšlení. Je jasné, že tu chybí druhá věta.
Je mnoho těch, kteří sami sebe považují za učedníky Pána Ježíše Krista.
Otčenáš
21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘ 23A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. ‘“ 24„Každý, kdo slyší tato má …More
21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘ 23A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. ‘“ 24„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. 26A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — a zřítil se a jeho pád byl veliký.“ Mt 7:27
Slyšíte (čtete), co Ježíš říká, přikazuje, a neděláte to. Pošetilí muži, kteří staví svůj dům na písku!
David Michael Emeth
No hlavně že ty to docela určitě děláš... 😀

Mat 7:23:
"A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘"
Otčenáš
David Michael Emeth, nepravosti se dopouští každý, kdo slyší Ježíšův příkaz a předstírá, že se ho netýká.
Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:33