Clicks96

Kult maryjny - Abp Jan Paweł Lenga

szuirad1
Książka "Przerywam zmowę milczenia" Abp Jan Paweł Lenga: pantarhei.org/Abp-Jan-Pawel-L… Książka "Trzeba ratować Kościół!" Abp Jan Paweł Lenga: pantarhei.org/Abp-Jan-Pawel-L… Obie książki arcybiskup…More
Książka "Przerywam zmowę milczenia" Abp Jan Paweł Lenga: pantarhei.org/Abp-Jan-Pawel-L… Książka "Trzeba ratować Kościół!" Abp Jan Paweł Lenga: pantarhei.org/Abp-Jan-Pawel-L… Obie książki arcybiskupa Lengi: pantarhei.org/Abp-Jan-Pawel-L… Pismo Święte Nowego Testamentu łacińsko-polskie - Vulgate Versionis Clementinae. Biblia w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka: pantarhei.org/Pismo-Swiete-No…