Varovanie
1694

ZŮSTAŇTE VĚRNÍ MÉMU SYNU

Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2021,
ve svátek Panny Marie Guadalupské.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

ZŮSTAŇTE VĚRNÍ MÉMU SYNU

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
PŘIJĎTE K MÉMU SYNU, ČEKÁ NA VÁS S NEKONEČNOU LÁSKOU.
V tento den, kdy ke mně přichází tolik mých dětí, vás žádám, abyste zůstaly věrné mému Synu, abyste byly každým okamžikem lepšími dětmi a zůstaly věrné pravému učení církve mého Syna.
Milované děti, připravte přístřeší, které si vyžádal můj Syn. Stejně jako domy zasvěcené Nejsvětějším Srdcím, aby se staly útočištěm pro ty, kdo v nich přebývají. Musíte si opatřovat to, co je nutné k životu, aniž byste upadali do zmatku, vždy s pokojem v srdci, protože naše Nejsvětější Srdce jsou útočištěm, kde se musíte náležitě připravovat jako chrámy Ducha Svatého.
Připravte se a ti z vás, kteří nemohou shromáždit to, co hmotně potřebují, nechť jsou si jisti, že jim můj Syn pošle to, co potřebují k životu. Víra je nezbytná na cestách mého Syna, a to tím spíše, že lidstvo vidí trochu temnoty ve všem, co zakouší.
Děti, nenechejte se zmást, nedovolte, aby vás pronikla jakákoli nedůvěra k Boží ochraně nebo k mé ochraně, nepochybujte o stálosti mého milovaného svatého Michaela archanděla k lidem mého Syna.
Modlete se, děti, modlete se s hlubokou vírou, neochabujte, buďte si vědomé toho, co se děje, abyste se za to mohly modlit a aby si mé děti mohly navzájem pomáhat.
Lidé této generace pociťují, co ostatní generace neprožily, což přináší více bolesti a větší osamělost.
Pohrdají mým Synem, je pro ně těžké pochopit Boží cesty, jejich uši jsou zavřené, jejich oči se nedívají a jejich mysl vše popírá, a to je vede k tomu, že upadají do zoufalství a stísněnosti, do zdánlivě nekonečné zimy.
VRAŤTE SE, DĚTIČKY!
JDĚTE K MÉMU SYNU, KTERÝ VÁS OČEKÁVÁ, POJĎTE K TÉTO MATCE.

Nepochybujte o mé mateřské Lásce, s důvěrou v tuto Matku mi podejte ruku a jděte vpřed lehkým a jistým krokem.
Milovaní lidé:

NEJSTE SAMI...
NEJSTE SAMI...
NEJSTE SAMI...


Žehnám vám, miluji vás. Nebojte se.
Matka Maria

poselstvi-zbytku.org/html1/1824.html
Peter(skala)
11.12.2021 Posolstvo Kráľovnej a Matky posledných čias
webnode.sk/…-2021-posolstvo-kralovnej-a-matky-poslednych-cias/