hu.news
2795

"Pusztító ostobaságnak" nevezte egy szent a II. vatikáni zűrzavart a vallási rendekkel kapcsolatban

1966-ban a ferencesek miniszter generálisa meglátogatta Pietrelcinai Szent Pioval, nem sokkal az új alkotmányokkal foglalkozó rendi fejezet előkészítése előtt. A kolostorban találkozott Pio atyával, akinek imáját és áldását kérte rá.

"Atyám, azért jöttem, hogy az új alkotmányokkal külön foglalkozó fejezetet az ön imáinak ajánljam".

Alig ejtette ki a száján, hogy "fejezet" és "új alkotmányok", amikor Pio atya heves mozdulattal felkiáltott: "Ez az egész nem más, mint pusztító ostobaság".

"De atyám, a fiatalabb nemzedéket is figyelembe kell venni. A fiatalok pedig a divat szerint változnak. Ú szükségletek, és új igényekkel kell szembenéznünk".

"Csak a lélek és a szív hiányzik - válaszolt Pio atya -, ezek jelentik a mindent, az intelligencia és a szeretet".

Elindult a szerzetesi cellája felé, majd visszafordult, és így szólt: "Nem szabad eltorzítanunk magunkat, nem szabad eltorzítanunk magunkat! Isten ítélőszék előtt Szent Ferenc nem fog bennünket gyermekeinek fogadni!"

Egy évvel később ugyanez a jelenet megismétlődött a kapucinus "aggiornamento" idején is.

Forrás: ITreSentieri.it szeptember 22-ei cikke.

#newsEtinrtdmvh
U Postremus
Vuoi sapere cosa Padre Pio diceva del Concilio e della Nuova Messa? – Il Cammino dei Tre Sentieri
Ez az eredeti cikk kizárásos alapon, ha valaki le tudja fordítani, magam is szívesen elolvasnám.More
Vuoi sapere cosa Padre Pio diceva del Concilio e della Nuova Messa? – Il Cammino dei Tre Sentieri

Ez az eredeti cikk kizárásos alapon, ha valaki le tudja fordítani, magam is szívesen elolvasnám.
charisma
A fordító nincs tisztában a tárgyrag helyes használatával. Kétszer is elhibázta egyetlen cikkben.